Täysistunnon pöytäkirja 112/2014 vp

PTK 112/2014 vp

112. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

 

Anne Louhelainen /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen lakiesitys on saanut paljon kritiikkiä myös kansalaisilta. Suomi Oy on yritys, jota tämä hallitus johtaa kepillä eikä porkkanalla. Hallitus kepittää tällä tasaverotyyppisellä maksulla eniten pienituloisia, joille auto on usein työssä käymisen edellytys. Suomi on harvaan asuttu, pitkien etäisyyksien maa, jossa auto on monelle välttämättömyys. Ilman autoa moni jäisi jopa ilman työtä. Perusteluina käytettiin, että ihmisiä kannustetaan ostamaan vähäpäästöisempiä autoja. Valitettavasti uusiin autoihin kaikilla ei kuitenkaan ole varaa. Suomessa on keskimäärin kaksi autoa perhettä kohden, ja näin ollen perheen kulut nousevat pahimmassa tapauksessa yli 100 euroa, joka on iso raha lapsiperheille. Joidenkin laskelmien mukaan suosituimpien henkilöautojen verotus voisi nousta jopa yli 40 prosenttiyksikköä.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat valtiovarainvaliokunnassa jättämässään vastalauseessa todenneet hallituksen jatkavan linjaa, jolla se on heikentänyt suomalaisen ostovoimaa vuodesta toiseen. Perussuomalaiset arvioivat, että esityksen fiskaalinen verotuotto jää pienemmäksi, jos sivuvaikutukset kulutuskäyttäytymiseen lasketaan mukaan. Mikäli hallituksen esitys tulee voimaan, Suomessa eniten käytetyn autotyypin ajoneuvovero on kaksinkertaistunut vuodesta 2012. Tämän ei voida katsoa olevan mitenkään kohtuullista tai perusteltua.

Arvoisa puhemies! Ensi vuoden budjetissa ajoneuvoveroa korotetaan 180 miljoonalla, tak-sien sekä muuttoautojen verotuet poistetaan, lisäksi bensaveroa korotetaan 42 miljoonalla eli yhteensä autoilijoita kuritetaan yli 250 miljoonalla eurolla lisää. Samaan aikaan perusväylänpidosta leikataan yli 80 miljoonaa euroa, vaikka nykyinenkin taso on täysin kestämätön.

Arvoisa puhemies! Tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän lain hylkäystä.

Sampsa Kataja /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että ajoneuvoveron perusveron tasoa korotetaan verotuottojen lisäämiseksi ja veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi. Tämäkin on yksi niistä verotuloja lisäävistä toimista, joista on sovittu vuosia 15—18 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Tällä tavoitellaan 180 miljoonan euron lisäystä ajoneuvoveron vuotuiseen tuottoon vuoden 2016 alusta. Ensi vuoden tuloarvio on tätä pienempi, 80 miljoonaa euroa.

Tässä ehdotetut korotukset koskevat ajoneuvon perusveroa, ja ne kohdistuvat vuotuisina veroina koko ajoneuvoverokantaan. Tämä korostaa veron ohjausvaikutusta ja pitää yksittäiset korotukset maltillisina, keskimäärin noin 60—61 euron suuruisina vuodessa. Lisäksi päästöperusteista korotusta painotettaisiin ohjausvaikutuksen tehostamiseksi niin, että se kasvaisi jyrkimmin sillä välillä, johon kuuluu eniten liikenteessä olevia ajoneuvoja. Yksittäiset korotukset vaihtelisivat siten vuositasolla 12—69 euron välillä, ja kokonaismassaan perustuvalle verolle se olisi 60 euroa kaikissa painoluokissa.

Tätä esitystä valiokunta pitää kaikkiaan perusteltuna ja vaikutuksiltaan hallittavana. Ajoneuvoveron tuotto on fiskaalisesti merkittävä, viime vuonna 866 miljoonaa euroa, minkä lisäksi vero takaa vuosittain kannettavan vakaan veropohjan.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Tämän hallituksen esityksen mukaan ajoneuvon perusveroa ollaan nostamassa ja tuotto on suunnilleen 180 miljoonaa.

Kun ajatellaan, että autoveron tuotto kokonaisuudessaan on lähemmäs miljardi, niin me emme voi hyväksyä verojen korotusta ainakaan siitä syystä, että maaseudulla, missä minäkin asun, ei kyllä näistä korotuksista ole mitään hyötyä. Täälläkin liikenneministeri mainitsi ja on tehty, että täällä Kehä kolmosen puolella tehdään suuria liikenneparannuksia — mutta nämä maaseudun sivutiet, kyllä me saamme olla siellä ihan omilla arvoilla. Juuri me maaseudun ihmiset tarvitsemme autoa, olimmepa köyhiä tai rikkaita.

Emme voi tätä hyväksyä, ja niin kuin edustaja Louhelainen sanoikin, tulemme esittämään hylkyä, kun tämä on toisessa käsittelyssä. Kun veroja korotetaan, niin niitä pitäisi myös sitten tasapuolisesti kohdentaa, ettei vain nähdä, että Pisara-rata on täällä Helsingin alueella tarpeellinen, että maaseudun pikkukyliinkin olisi mukava mennä, etteivät ole tiet kuoppia täynnä. Jos liikenneministeri tulisi katsomaan, mitä ovat esimerkiksi Pirkanmaan sivutiet, niin ehkä sinne varmaan muutama milli heruisi. Mutta tämä on ihan oikein, että emme ole hyväksymässä tämmöistä esitystä.

Harry Wallin /sd:

Arvoisa puhemies! Olemme juuri täällä eduskunnassa käyneet keskustelua valtiontalouden tilasta, ja sehän on heikko. Näin ollen verojaoston jäsenenä olen ollut hyväksymässä tätä hallituksen esitystä, ja jaoston puheenjohtaja Kataja esitteli asian minun mielestäni erittäin hyvin.

Yhteen asiaan minä haluaisin kiinnittää huomiota: Kun tämä vero vaihtelee 70 eurosta sinne runsaaseen 600:aan, se ero on 9-kertainen, niin kuin tässä mietinnössä kerrotaan. Ja tämä pieni vero näillä sähköautoilla — minä uskon, että kovin köyhä ihminen ei sähköautoa pysty ostamaan vaan sen tekee todella varakas henkilö. Näin ollen esitin kyllä silloin jo jaostonkin käsittelyssä huoleni siitä, että sähköautojen verotus on minun mielestäni liian alhainen. Katsoin justiin Fingridin kartalta, että meille tuodaan 2 000 megawattia sähköä tälläkin hetkellä, eli me emme ole sähkössä omavaraisia. Näin ollen ei voida sanoa, että sähkö liikkuu kotimaisella polttoaineella. Haluaisinkin tämän asian nostaa tässä esille, niin että jatkossa sitten — kun näitä joudutaan varmaankin jatkossakin vielä tarkastelemaan — otettaisiin huomioon myöskin tämä oikeudenmukaisuus.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Ajoneuvovero ja ajoneuvoveron korotus jälleen kerran lyö korvalle köyhiä ihmisiä ja duunareita ja sellaisia ihmisiä, jotka eivät asu pääkaupunkiseudulla niinkään vaan asuvat nimenomaan Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa — sellaisia ihmisiä, jotka joutuvat käyttämään autoa joka ikinen päivä päästäkseen töihin ja päästäkseen töistä takaisin.

Meillä on tulossa nyt käsittelyyn tännekin erilaisia edellytyksiä, mitä työttömän täytyy tehdä, jotta hän voisi etuutensa säilyttää. Siellä on esimerkiksi sellainen kohta, että töihin pitää mennä 80 kilometrin päähän, ja jos on käytettävissä oma auto, niin sitä omaa autoa on käytettävä. Nämä ovat kestämättömiä asioita. Minusta on ihan käsittämätöntä, että SDP:n puolelta kehdataan esittää tällaisiin asioihin korotusta tällä hetkellä, kun maalla ja ihmisillä menee muutoinkin huonosti. Nyt pitäisi saada ostovoimaa, nyt pitää saada ihmisille käteistä rahaa, rahaa, jolla voidaan ostaa tavaroita, koska vain kulutus ja kysyntä takaavat sen, että tavaroita tehdään, ja kun tavaroita tehdään, niin silloin tulee uusia työpaikkoja. Tavaroita ei synny ilman, että ihmiset niitä tekisivät.

Mitä taas tulee sähköautojen hintoihin: kun me tiedämme sen, että sähköauto on kuitenkin kaiketi tällä hetkellä ympäristöystävällisempi kuin bensiiniversio, niin ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, millä hinnalla niitä autoja saa, eikä niiden osalta ainakaan pitäisi hintaa veroilla nostaa, vaan ne pitäisi saada myöskin ihan keskiluokkaisen ihmisen ostettavaksi. Myöhemmin, kun ne tulevat vähän vanhemmiksi, köyhemmätkin voivat niitä ostaa, koska tässä maassahan köyhät ihmiset eivät saa uutta autoa koskaan, kulkipa se dieselillä, bensalla tai sähköllä. Aina on tyydyttävä 10—15 vuotta vanhaan autoon. Tämä on muuten yksi tapa pitää se autokanta varsin vanhana ja epä-liikenneturvallisena.

Teuvo Hakkarainen /ps:

Arvoisa puhemies! Varsinkin tuolla maaseudulla tämä rokottaa työväenpuolueen, sos.demien, sanotaan nyt, kannattajia. Meillä on töissä porukkaa, joka kulkee 40—50 kilometriä omalla autolla. Varmasti vaikuttaa niihin kustannuksiin, mitä he käyttävät. Siinä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää nostaa palkkaa, että kaveri pääsee kulkemaan töissä. Kun puhutaan, että koko maa pysyy asuttuna, niin näillä keinoilla tämä pysyy asumattomana. Se metro ei tule joka puun juurelle, eivätkä tuolla maaseudulla kulje linja-autot eikä mitkään enää. Pakko on olla oma auto. No, tämmöisessä pakossa on hyvä ottaa rahat pois siltä kurjaltakin vielä. Että en minä nyt kyllä ymmärrä tämmöistä, että tämmöistä esitystä tehdään.

Sitten vielä kun näitä kuljetustukia ollaan leikkaamassa, niin otetaanpa esimerkiksi Kuhmo. Siellä on puuteollisuutta, ja sieltä lähtee noin 30 rekkakuormaa päivässä tavaraa satamaan, mutta se kaupunki tai kylä ei tarvitse kuin ehkä 3—4 rekkakuormaa elintarvikkeita ja muuta, mitä he tarvitsevatkaan siellä. Elikkä he eivät saa meno-paluurahteja. Muualla, Keski- ja täällä Etelä-Suomessa, pystytään toimimaan sillä lailla me-pa-systeemillä, mutta sieltä, missä sitä kuljetustukea tarvitaan, tuolla maaseudulla, syrjäseuduilla, se otetaan nyt pois ja kustannukset nousevat, ja aivan varmasti teollisuus ja työpaikat lähtevät näillä keinoilla pois sieltä. Tämä on täysin järjetöntä hommaa.

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Haluaisin, että kiinnitettäisiin huomiota myös Suomen talouden yleiseen kuvaan. Meillä tehdään vuosittain miljardikaupalla alijäämää, ja jostakin verotuloja on kerättävä. Tämän hallituksen, edellisen hallituksen ja sitä edellisen hallituksen, ymmärtääkseni laajalti koko eduskunnan yhteinen näkemys on ollut, että pyritään suosimaan sellaisia veroratkaisuja, joilla saadaan talous kasvamaan, ja välttämään sellaisia veroratkaisuja, jotka talouskasvua haittaavat. Ja tällöin työn verotusta on pyritty keventämään ja kulutus- ja haittaveroja on sitten painotettu enemmän.

Samalla kiinnittäisin huomiota siihen, mikä valiokunnassakin nousi tärkeänä asiana esiin, että esitys on hyvin linjassa myös yleisten ympäristötavoitteiden kanssa ja ajoneuvovero on osa ympäristöperusteista liikenteen verotusta yhdessä autoveron ja liikennepolttoaineiden veron kanssa.

Toisaalta muistutan myös siitä, että vero on päiväkohtainen ja mikäli ajoneuvoja ei tarvitse, niin silloin auton voi ottaa pois rekisteristä eikä tätä veroa kerry.

Mika Raatikainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä uudeksi ajoneuvoverolaiksi on muutamia kohtia, minä haluaisin puuttua lähinnä yhteen, mikä kiinnitti huomiota, eli tähän niin sanottuun muuttoautojen verovähennysoikeuden poistamiseen. Tämä saattaa vaikuttaa muun muassa kriisinhallintatehtäviin hakeutumiseen tai jopa pahimmassa tapauk-sessa estää tällaista vapaata liikkumista. Nyt kuka tahansa, joka on asunut ulkomailla tämän säädetyn ajan, jolla on ollut siellä ulkomailla ostettu auto, joutuu sitten maksamaan siitä veroa, kun tulee Suomeen, tai yrittämään myydä sen sitten paikan päällä halvalla, ja tämä ei minun mielestäni ole kauhean järkevää.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kun puhutaan verojen keräämisestä, niin kannattaisi ehkä kerätä niitä veroja sieltä, missä on ottaa jotakin. Jos nyt ruvetaan rokottamaan ihmisiä, jotka asuvat maaseudulla, pitävät maaseudun elävänä ja eläväisenä, joutuvat kulkemaan töissä niillä vetopaikkakunnilla, suuremmilla paikkakunnilla, ja jollei ole yksinkertaisesti olemassa julkista liikennettä, sinne on mentävä omalla autolla, mutta jos se tehdään niin kalliiksi, että työnteko ei enää kannata, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset jäävät pois töistä, tavalla tai toisella, siirtyvät yhteiskunnan elätettäväksi. He tarvitsevat sen jälkeen tulonsiirtoja, jotta he tulevat toimeen, ja silloin ei tietenkään tarvitse kyllä ollenkaan verottaa tästä autostakaan yhtään mitään, koska auto varmasti seisoo, kun ei yksinkertaisesti ole rahaa ostaa sitä bensiiniä eikä yksinkertaisesti ole varaa käyttää sitä autoa.

Kyllä minusta semmoinen jonkinlainen inhimillisyys pitäisi löytyä tässä maassa verotettavaan tuloon ja siihen, että miten sitä tehdään. Me voisimme tätä Wahlroos-veroa, joka tuli edelliseltä valtiovarainministeriltä — kiitos hänelle edelleenkin siitä, että hän ajoi Wahlroos-veron läpi — tätä korotettua verokantaa, ryhtyä perimään myös ihmisiltä, jotka tienaavat 70 000 euroa kuukaudessa. Tiedän, että tämä kirpaisee nytten teihin, kun sanon näin, koska teillä on kansanedustajan palkka ja se on yli 70 000 euroa vuodessa. Mutta minä olisin valmis maksamaan kyllä vähän enemmän, vähän enemmän veroa siitä, jotta jollakin sellaisella kanssaihmisellä, joka ei tienaa aivan yhtä hyvin — joka elää esimerkiksi alle sen 16 100:n, missä on valtionverotuksen raja — menisi vähän paremmin, edes sen verran paremmin, että hän saisi kompensaatiot lapsilisäleikkauksista, jotka nekin kohdistuivat näille kaikkein pienituloisimmille, kaikkein hankalimmissa tilanteissa oleville ihmisille.

Teuvo Hakkarainen /ps:

Arvoisa puhemies! Edelleenkin siitä maaseudusta, jatkan tuosta Tolppasen puheesta. Meille tulee nyt tämä jätevesilaki. Siellä vanhoilla ihmisillä on eläke jotakin 1 000 euroa kuukaudessa, ja he joutuvat investoimaan tämmöisen investoinnin. Auto on pakko olla, se on joku vanha romu, kovapäästöinen peli, jota joutuu korjaamaan koko ajan. Sille laitetaan lisää maksuja. Tällä tavallako tätä yhteiskuntaa hoidetaan, että maaseutu tyhjennetään verottamalla olematonta? Tyhjästä on huono nyhjäistä. Ei näillä ihmisillä ole rahaa maksaa tämmöisiä ja yhteiskuntaa pönkittää. Se on ihan hölmöläisten hommaa. — Kiitos.

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti vain, kun keskusteluun nousivat myös muuttoautot, totean, että tässä esityksessä, jota nyt käsittelemme, puhutaan vuosittaisesta ajoneuvoverosta. Muuttoautojen verotus ja autoverotus muutoinkin on tulossa sitten lähiaikoina saliin, jolloin siitä voimme jatkaa.

Harry Wallin /sd:

Olisin myöskin, arvoisa puhemies, kiinnittänyt huomiota tähän, että täällä on puhuttu taksien verohuojennuksesta, autoverosta ja muuttoautojen verotuksesta. Ne eivät ole tämän mietinnön sisällä, vaan niistä tulee erikseen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto ja valtiovarainvaliokunta harkitsevat sitten, minkä kannan eduskunta niihin ottaa.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​