Täysistunnon pöytäkirja 112/2014 vp

PTK 112/2014 vp

112. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Työperäinen maahanmuutto

Sofia Vikman /kok:

Arvoisa puhemies! Suomen väestö ikääntyy, ja taloudellinen huoltosuhteemme heikkenee. Jotta voisimme ylläpitää suomalaista hyvinvointia, tarvitsemme tulevaisuudessa lisää työtä ja tekeviä käsiä. Nykyiset maahanmuuttopolitiikkamme kannusteet ovat nurinkuriset. Olemme pikemminkin vaikeuttaneet kuin kannustaneet työteliäiden ja osaavien tuloa Suomeen. Suomeen saattaa olla helpompi tulla nauttimaan sosiaaliturvasta kuin tekemään työtä.

Valtiovarainministeri Rinne teki viikonloppuna hyvän avauksen työperäisen maahanmuuton helpottamisesta. Tämä on merkittävä ja myönteinen muutos SDP:n aiempaan maahanmuuttolinjaan. Kysynkin ministeri Rinteeltä: mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnan purkamiseksi, jotta Suomeen saataisiin enemmän sellaisia maahanmuuttajia, joilla on realistiset edellytykset työllistyä täällä?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Tätä kysymystä pohdittaessa on järkevää jakaa aikajana kahtia. Työperäisen maahanmuuttoon liittyvä keskustelu on syytä aloittaa ajoissa, mutta kysymys on 10—15 vuoden päästä tapahtuvista asioista.

Meillä on tällä hetkellä 450 000 ihmistä vailla normaalia työtä, 350 000 ihmistä työttömänä ja toistasataatuhatta ihmistä, jotka ovat työllistämistoimenpiteitten kohteena. Tässä tilanteessa tärkeintä on keskittyä siihen, miten saadaan talous kasvuun ja työllisyyttä rakennettua Suomeen. Sitten kun tulee se aika, että tämä väestön ikärakennemuutos vaikuttaa siihen, että palvelutarve lisääntyy, me tarvitsemme tekeviä käsiä huolehtimaan vanhuksista, ikääntyvistä ihmisistä. Toisaalta me tarvitsemme talouskasvua varten käsipareja tekemään työtä. Sitten kun on se aika, silloin työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät konkreettiset toimenpiteet on käynnistettävä, mutta keskustelu täytyy aloittaa ajoissa.

Sofia Vikman /kok:

Arvoisa puhemies! Toivon, että ministeri Rinne vielä vastaa edelliseenkin kysymykseen, mutta lisäksi on erinomaista, että hallitus on lähtenyt purkamaan koulutusviennin esteitä esittämällä, että mahdollistettaisiin lukukausimaksujen periminen EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Suomen pitää olla kannustava maa tehdä työtä, yrittää ja opiskella. On koko hyvinvointiyhteiskuntamme näkökulmasta hyödyllistä kannustaa näitä koulutettuja osaajia jäämään valmistumisen jälkeen Suomeen töihin, ja ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuihin olisikin tarkoituksenmukaista liittää verovähennysoikeus, jolloin Suomeen valmistumisensa jälkeen töihin jäävä voisi vähentää myöhemmin verotuksessaan maksamansa lukukausimaksut.

Kysyn ministeriltä: olisiko tällainen kannustin mahdollista verovähennyksen muodossa liittää hallituksen esitykseen ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! On totta, että nyt on keskusteltu tässä viimeisten viikkojen aikana näistä lukukausimaksuista ulkomailta tulevien opiskelijoitten osalta. Jos sellaiseen ratkaisuun päädytään, että lukukausimaksut tulevat, niin varmaan on mahdollista myöskin siihen liittää tämmöinen verovähennysmahdollisuus, jos he tänne jäävät työhön, työtä tekemään.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

Ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen.

​​​​