Täysistunnon pöytäkirja 113/2012 vp

PTK 113/2012 vp

113. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2012 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

 

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys liittyy velallisen itsekriminointisuojaan, eli velallinen, joka on rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä, ei olisi velvollinen antamaan pesänhoitajalle konkurssilain edellyttämiä tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu.

Tämä on siinä mielessä muihinkin nykyisiin käytäntöihin nähden johdonmukainen esitys, että nyt kai rikostutkinnassakin se henkilö, joka on syyllistynyt rikokseen tai jonka epäillään syyllistyneen, voi omasta asiastaan puhua tutkinnan aikana aivan mitä sattuu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on omissa ratkaisuissaan tulkinnut, että tämä hallituksen esityksen mukainen periaate sisältyy ihmisoikeussopimuksessa säädettyyn oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Mutta, arvoisa puhemies, jos halutaan puuttua näihin ongelmiin, mitä liittyy konkurssitilanteisiin, niin Suomessakin olisi syytä hyväksyä, niin kuin joissain muissa maissa, henkilökohtainen konkurssi, se, että epäonnisella yrittäjällä, joka tekee rehellisen konkurssin, olisi mahdollisuus puhdistaa pöytä. Nykyisen käytännön mukaan menetetään valtava määrä osaamista, henkistä pääomaa, tietotaitoa, ja sen lisäksi asetelma ruokkii kyllä, kun tietää, että konkurssin jälkeen on pahin mahdollinen tilanne, myös menoa siihen suuntaan, että talousrikokset voivat tulla houkuttelevammiksi.

Velkajärjestelylait ja -menettelyt ovat auttaneet aika isoa joukkoa ihmisiä, mutta sieltäkin löytyy vielä väliinputoajia. Jotkut ovat joutuneet käymään velkajärjestelyn sekä yrityksensä kautta että yksityishenkilöinä, ja kun sen tekee perä perää, niin kyllä ainakin siinä kohtaa vastuu omasta yrittämisestä tai siitä, että on luottanut velalliseen liikaa, on ollut aivan riittävän kova.

Keskustelu päättyi.

​​​​