Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kollega, ed. Alanko-Kahiluoto on jättänyt erittäin tärkeän lakialoitteen, jossa ehdotetaan toimeentulotuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että lapsilisälain mukaisesta lapsilisästä tehdään niin kutsuttu etuoikeutettu tulo, jota ei oteta huomioon toimeentulotukea vähentävänä tulona. Edelleen 2000-luvulla toimenpiteistä huolimatta lapsiköyhyysaste kasvaa, ja tämä on erittäin huolestuttava piirre hyvinvointiyhteiskunnassa. Hallitus on tehnyt merkittäviä tekoja, esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamisen 10 eurolla vuoden 2008 alusta lähtien, ja lapsilisää kolmannesta lapsesta vuoden 2009 alusta tullaan korottamaan 10 eurolla. Nämä ovat hyviä asioita, mutta tällä hetkellä, mikäli toimeentulotuesta annettua lakia ei muuteta, ne eivät kosketa näitä suurimmassa vaikeudessa, suurimmassa köyhyydessä, eläviä lapsiperheitä millään tavalla, ja siten ed. Alanko-Kahiluodon aloite on hyvin tervetullut. Toivon sen menevän myönteisesti eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​