Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

22) Laki rikoslain 3 luvun 2 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen tekemää lakialoitetta. Tämä tuo vastuuta myös nuorille henkilöille. Meillähän on viime aikoina eri lainsäädännöissä annettu oikeuksia yhä nuoremmille ikäluokille, ja samalla täytyy muistaa, että myös vastuuta tulee vastaavasti lisätä. Kannatan myös rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista aloitteessa esitetyllä tavalla.

Jouni  Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi on siinä oikeassa, että rikosvastuun alkamisikäraja on tänä päivänä liian korkea. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meiltä pitäisi poistaa täysin kiinteä ikä rikosvastuun alkamisesta ja siirtyä samaan järjestelmään, mikä on vahingonkorvauksissa.

Yksilö on syntymästään saakka vastuunalainen, jolloin oikeus tapauskohtaisesti tutkii sen, onko yksilö kehittynyt riittävän paljon sitä ajatellen, voidaanko korvaus tai rangaistus tuomita. Niin kuin tiedämme, vuonna 84 korkein oikeus tuomitsi kaksi 7-vuotiasta poikaa korvaamaan tulitikkuleikeistä syntyneen vahingon, koska henkilöt olivat riittävän kehittyneitä.

Olen kerännyt jo viikon nimiä lakialoitteeseen, jolla aion ehdottaa, että kiinteä ikä poistetaan. Ed. Aittoniemen ajatus siitä, että rikosoikeudellinen vastuu alkaa liian myöhään, on oikea, mutta haluaisin kuitenkin nähdä hiukan radikaalimman muutoksen, joka sopii paremmin yhteiskuntaan ja nykypäivään. Tiedämme myöskin sen, että poliisit ilmoittavat tietävänsä, että täysi-ikäiset käyttävät nuoria tekijöinään. Poliisit kertovat, että nuoret naureskelevat heille ja kertovat, että ette voi mitään, kun ikä ei ole vielä 15:tä vuotta. Nämä ongelmat poistaisi se, että mentäisiin siihen, ettei ole kiinteää vastuun alkamisikää, vaan tapauskohtainen rikosvastuun alkaminen.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tiedän, että ed. Lehtimäen aloitteesta tulee ehkä vilkas keskustelu tässä salissa muutaman viikon päästä, kun sata edustajaa on sen allekirjoittanut.

Samaan asiaan viittaa ed. Aittoniemen tekemä aloite, jossa rangaistuksia myös nuorien henkilöiden kohdalla täytyisi korottaa. Luulen, että yhteiskunta on mennyt siihen suuntaan, niin kuin ed. Lehtimäki sanoi, että ammattimainen ja johdettu rikollisuus käyttää yhä enenevästi yhä nuorempia bulvaaneja osarikoksien tekemiseen. Varsinkin kun kysymyksessä on alle 15-vuotias henkilö, monesti on tilanne se, että toimenpiteistä luovutaan eikä rangaistusta saada koskaan langetettua asianmukaisella tavalla. Ed. Aittoniemen lakialoitteessa on pitkälti ajatusta, johon yhteiskunta joutuu hetken päästä tarttumaan.

Keskustelu päättyy.