Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on hallituksen esitys 135 eli laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta. Tänään on, niin kuin täällä on jo todennut muun muassa ed. Puisto, meillä ollut, voisi sanoa, epätavallinen ilta. On ollut monta hyvää asiaa esillä. Ne ovat olleet kaikki tietysti enemmän tai vähemmän matkan varrella, jos ajatellaan päämääränä mahdollisimman hyvää lainsäädäntöä, mutta matkalla kuitenkin: rikosoikeuden sovittelua, omaishoitajakysymys lain tasolla, ja nyt tämä kysymys asumistukilain muuttamisesta. Tässä on hyvää nimenomaan tämä suunta. Tämä tukee pienituloisten, pienimpiä tuloja saavien ihmisten asemaa, muun muassa niiden ihmisten asemaa, jotka saavat toimeentulotukea. Ja kysymys tässä on siitä, että asumistukea tarkistetaan kolme kuukautta myöhemmin kuin tällä hetkellä siihen ajankohtaan nähden, kun asiakas on saanut työtä ja hänen tulonsa ovat nousseet, eli kysymyksessä on parannus tähän suuntaan, ettei heti mennä tätä tilannetta tarkastamaan ja tarkastelemaan ja vähentämään asumistukea aivan työrupeaman ja työpaikan vastaanottamisen jälkeen. Edelleenkin lopuksi, puhemies, tässä on sellainen sisään jäävä ongelma, että tämä vaatii vuoden mittaisen yhtäjaksoisen peruspäiväraha- tai työmarkkinatukijakson. Jos se on vaikka päivällä tai kahdella katkennut siinä välissä, niin tämä ei silloin toimisi, ja valiokunta on tähän asiaan muuten erittäin lyhyessä, mutta yksimielisessä mietinnössään kiinnittänyt huomiota.

Virpa Puisto /sd:

Arvoisa puhemies! Olen myös siinä joukossa, joka on iloinen, että näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elinoloja parantavia esityksiä päästään täällä käsittelemään, ja toivon, että toteutuu valiokunnan mietinnössä mainittu seuranta siitä, miten tämän suhteellisen pienen joukon käytännössä käy, kun näitä tulkintoja tehdään, kun on juuri tämä ehkä päivän katko, joka voi aiheuttaa sitten suurta murhetta taas ja motivaation puutetta työn vastaanotossa. Jos tämä myönteisesti toimii ja lisää työhönpalaamismahdollisuutta ja aktiivisuutta, toivon, että myös muiden pienien eläkkeiden osalta voidaan mennä vastaavaan käytäntöön.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​