Täysistunnon pöytäkirja 118/2008 vp

PTK 118/2008 vp

118. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2008 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Liikennerikkomusten virhepistejärjestelmän käyttöönotto

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Useissa muun muassa Euroopan maissa on käytössä liikennerikkomusten virhepistejärjestelmä. Eri rikkomukset on pisteytetty teon vakavuuden mukaan. Kun kuljettaja saa tietyssä ajassa riittävän monta pistettä, johtaa se ajokortin määräaikaiseen menettämiseen. Suomessa järjestelmä on hieman erilainen. Meillä kortin menettämiseen tarvitaan kolme rikkomusta, mutta niiden vakavuudella ei ole merkitystä ajo-oikeuden menettämisen suhteen. Toisin sanoen niin päiväsakolla rangaistavat liikennerikkomukset kuin rikesakollakin rangaistavat ylinopeudet ovat samanarvoisia. Kysynkin:

Onko hallituksella suunnitelmia tällaisen kansainvälisen virhepistekäytännön tuomiseksi Suomeen?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa puhemies! Meillä on neljän ministerin työryhmä liikenneturvallisuusasioita yhteistyössä valmistelemassa, jossa olen oikeusministerinä, sitten meillä on liikenneministeri Vehviläinen, poliisiasioista vastaava sisäministeri Holmlund sekä vielä ministeri Risikko siltä osin kuin on kyse päihdeongelmasta ja rattijuopumuskysymyksistä ja huumausaineista. Tässä työssä olemme sopineet, kun tässä nimenomaisessa kysymyksessä vastuu kuuluu toisaalta oikeusministeriölle mutta sitten näitten pisteytysjärjestelmien yhteys myös näihin vakuutusjärjestelmiin on niin merkittävä, että asioita ensin selvitellään liikenneministeriössä. Sen jälkeen, kun me neljä ministeriä taas tapaamme, palaamme yhdessä asiaan, mutta tällä hetkellä pääselvittelyvastuu on liikenneministeriössä, ja ministeri Vehviläinen ei ole nyt paikalla. Pisteytysjärjestelmistä on ollut puhetta, ja näitä kansainvälisiä malleja seurataan, mutta tällä hetkellä parhaiten asiasta tietää liikenneministeri, joka selvittää näitä eri vaihtoehtoja.

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Mielenkiintoista on, että rikesakoin rangaistavista liikennerikkomuksista vain ylinopeudet katsotaan sellaisiksi, että ne vaikuttavat ajokiellon määräämiseen. Mielestäni juuri ylinopeuksien kohdalla järjestelmämme kaipaisi pikaista korjaamista. Olisi enemmän kuin kohtuullista, että pieni ylinopeus ei vaikuttaisi ikään kuin yhtä voimakkaasti ajo-oikeuden menetykseen kuin suuri. Nykyisessä järjestelmässä tätä ei oteta huomioon. Eikö vähintäänkin tämän tyyppiselle kor- jaukselle olisi tarvetta? Harkitaanko tätä tässä työryhmässä?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa puhemies! Päävastuu tässä asiassa on ministeri Vehviläisellä, mutta sikäli kun on kysymys rikesakkojärjestelmästä ylipäätänsä, niin oikeusministeriössä on tällä hetkellä valmistelussa loppusuoralla kaikista suurin muutos, että rikesakko jatkossa tien päällä annettuna voitaisiin panna maksuun saman tien, mikä säästäisi taas vastaavasti sisäministeriön ja poliisin voimavaroja merkittävästi. Tämä on tällä hetkellä kaikista tärkein rikesakkoihin liittyvä muutosprosessi, joka tulee eduskuntaan toivottavasti jo ensi keväänä. Tällöin rikesakko liikenteessä varmaan laajemminkin voi puhuttaa sitten eduskuntaa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​