Täysistunnon pöytäkirja 118/2014 vp

PTK 118/2014 vp

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

 

Liikenne- ja kuntaministeri  Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Esityksen mukaan valtio maksaa romutuspalkkiona 1 000 euroa henkilölle, joka vie romutettavaksi omistamansa yli 10 vuotta vanhan auton ja ostaa tilalle uuden, vähäpäästöisen auton. Tämä hyvitys toteutetaan autokau- pan yhteydessä. Autoala perisi Liikenteen turvallisuusvirastolta valtionavustuksena maksetun 1 000 euron hyvityksen. Lisäksi tarkoituksena on, että myös autoala osallistuu vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen.

Romutuspalkkion saadakseen uuden henkilöauton ostajan on vietävä vanha autonsa romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Romutettavan auton ei tarvitse olla liikennekelpoinen. Uuden auton on oltava vähäpäästöinen. Ehdotetussa laissa säädetään tarkemmin auton käyttövoimasta. Auto voi olla sähkökäyttöinen, tai se voi käyttää polttoaineena korkeaseosetanolia tai metaania. Auto voi olla myös bensiini- tai dieselkäyttöinen, jos sen CO2-päästöt ovat alle 120 grammaa kilometrillä.

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoisi val-tionavustusten myöntämistä ja maksamista. Virastolla olisi oikeus periä autojen maahantuojalta maksamansa valtionavustus kokonaan tai osittain, jos laissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet.

Romutuspalkkiokokeilu olisi määräaikainen. Kokeilu kestää esityksen mukaan puoli vuotta, ensi heinäkuun alusta vuoden 2015 loppuun asti. Kokeilun aloittamiseen tarvitaan Euroopan unionin komission hyväksyntä.

Suomen autokanta on vanhaa verrattuna useimpiin muihin Euroopan unionin jäsenvalti-oihin. Romutuspalkkiokokeilun tarkoituksena olisikin edistää autokannan uusiutumista ja siirtymistä vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Arvioimme, että kokeilun aikana uusien, vähäpäästöisten autojen myynti lisääntyy 3 000 autolla. Tämän vuoksi valtion talousarvioon varataan romutuspalkkiota varten 3 miljoonan euron määräraha.

Ajoneuvojen romutusohjelmia on toteutettu 13:ssa EU:n jäsenvaltiossa ja romutettavilta autoilta on vaadittu vähintään 10 vuoden ikää. Maksettu korvaus ajoneuvoa kohden on vaihdellut 500 ja 6 000 euron välillä. Alle puolet näistä jäsenmaista on sisällyttänyt romutusohjelmaansa vaatimuksen CO2-päästöarvosta. Komission selvityksen mukaan romutusohjelmia pidettiin pääosin hyvin onnistuneina.

Todella, tässä on kysymyksessä kokeilu. Katsotaan, mihin se johtaa, ja toivotaan, että tämä tavoite voidaan saavuttaa. — Kiitos.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Romutuspalkkiokokeilu on hyvä — ylipäätänsä toimet, joilla pyritään kannustamaan autokannan uusiutumista ja kierrätystä, ovat hyviä — ja tämä romutuspalkkiokokeilu on paremmin toteutettu kuin edellisellä kerralla.

Minusta nykyinen autoverotusjärjestelmä ja tämä romutuspalkkiokokeilukaan ei kuitenkaan ole täysin oikeudenmukainen, sillä se suosii verotuksessa suurituloisten hankkimia kalliimpia autoja. Kaukana taajamissa perheet tarvitsevat usein kaksi autoa, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää silloin vanhemman ja hankintahinnaltaan edullisemman auton hankkiminen, ja nämä luonnollisesti ovat yleensä suurempipäästöisiä autoja. Nyt tällä kannustetaan verottamaan ja romuttamaan jo vuonna 2004 käyttöönotettuja autoja. Nythän nuo 10 vuotta vanhat autot ovat suhteellisen tuoreita ja monelle hankintahinnaltaan ainoita mahdollisia.

Toivon valiokunnan huomioivan tämän tällä hetkellä kuluttajia eriarvoisesti kohtelevan verotusnäkökulman valmistelutyössään ja tätä romutuskokeilua valmistellessaan ja tutkiessaan. Toivon, että valiokunta kiinnittäisi huomiota, samoin kuin ministeri voisi vastata, tulisiko kiinnittää enemmän huomiota yli 10 vuotta vanhem-pien autojen kierrättämiseen ja tällä tavoin katsoa oikeudenmukaisuutta kuluttajien hintapussin osalta.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Ministeri esittelikin tämän lain kokonaisuudessaan.

Usein sanotaan, että Suomessa on kaikista vanhimmat autot liikenteessä, ja tietysti tämänkin lain tarkoituksena on, että edistettäisiin uu-sien autojen tuloa maahamme. Tässä sanotaan myös, että tavoitteena olisi 3 000 uutta autoa ja niiden autojen tulisi olla vähäpäästöisiä, mutta yritin miettiä ja lukea, että eivätkö tänä päivänä jo kaikki autot ole lähes vähäpäästöisiä. Ja sitten asiakas saisi automyynniltä tämän 1 000 euron alennuksen, ja ostajan pitäisi viedä vähintään 10 vuotta vanha omistuksessa oleva auto romutettavaksi. Laki olisi tosiaan voimassa 12 kuukautta, mutta jos ajattelen, että jos meikäläisellä olisi varaa ostaa uusi auto, niin minä en välttämättä sitä sitten, jollei ole tarvetta, veisi romutettavaksi.

Mutta ehkä tällä on ihan hyvä vaikutus, että ne romut tulee sitten kerättyä samaan paikkaan, ja toivottavasti tällä toteutuu se toivomus, että uusia autoja ilmaantuu Suomen maanteille. Koetetaan.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on mielenkiintoinen hallituksen esitys. Tässä esitetään säädettäväksi määräaikainen laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Laissa säädettäisiin uuden henkilöauton hankkivalle autonostajalle maksettavasta romutuspalkkiosta. Valtio maksaisi romutuspalkkiosta valtionavustuksena 1 000 euroa kustakin laissa säädetyt edellytykset täyttävästä autosta.

Tässä vaiheessa rupesin miettimään, että jos nyt olisin autoton ja tarvitsisin henkilöauton, kävisin ehkä ostamassa romiksesta semmoisen parinsadan euron auton ja sitten veisin sen romutettavaksi. Saisinko 1 000 euroa ja sitten nettoaisin siinä 800 euroa ja menisin ostamaan uutta autoa?

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Suomen autokanta on keskimääräistä vanhempi, vanhempi kuin useimmissa EU-maissa. Autokantamme uudistaminen on ympäristön ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä tavoite. Samalla on kuitenkin huomattava, että monilla perheillä on välttämätöntä olla useampi auto, jotta työssä käyminen, asioiminen ja yleensäkin liikkuminen on mahdollista, ja silloin monesti se niin sanottu kakkosauto on huomattavasti vanhempaa vuosimallia.

Yleisellä tasolla hallituksen esitys romutuspalkkion käyttöönotosta ja kokeilusta Suomessa on hyvä asia. Asiaan liittyy kuitenkin myös useita huomionarvoisia asioita. Mikäli tavoitteena on uusien, vähäpäästöisten autojen suosiminen verotuksessa, voidaan toteutus suorittaa myös alentamalla näiden autojen autoverotusta. Mikäli tavoite on taas tehostaa vanhempien autojen romutusta, voidaan se myös toteuttaa maksamalla palkkio auton romuttamisestakin. Mikäli autojen romutuspalkkiokokeilu suoritetaan hallituksen esittämällä tavalla, on mielestäni kokeilua seurattava tarkasti ja arvioitava kokeilun vaikutuksia. Yksi asia on, miten varmistetaan, että kuluttaja saa aina autokaupassaan täyden hyödyn palkkiosta, ja miten varmistetaan tasapuolisuus kansalaisten kesken.

Samoin on myös seurattava, mikä vaikutus tällä hallituksen esityksellä on ensi vuoden alkupuoliskon autokauppojen määrään, koska romutuspalkkiokokeilu toteutetaan vasta ensi vuoden loppupuoliskolla määräaikaisena. Samoin on myös seurattava, mikä vaikutus tällä kokeilulla on kaiken kaikkiaan vaihtoautojen kaupan määrään ensi vuonna.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Lausun tästä asiasta sillä täydellisellä varmuudella, jonka täydellinen tietämättömyys lakiesityksen sisällöstä minulle antaa — tai ei nyt ihan täydellinen, siis perustuu nyt vain siihen, mitä olen tässä ministerin esittelystä ja näistä muutamista puheenvuoroista kuullut.

Omistan yhdeksän vuotta vanhan auton, jolla on ajettu 90 000 kilometriä, kun ollut muutakin tekemistä, muun muassa tämä kansan edustaminen. Se auto on omasta mielestäni aika hyvässä kunnossa, ja on se katsastuksessa saanut katsastusmiehen mittaamat hyväksyttävät päästöarvot, itse asiassa vielä reilusti niitten allekin. Nyt jos kuvittelisin, että päättäisin hankkia uuden auton ja sitten veisin tämän nykyisen auton romutettavaksi, niin minun on kyllä pakko sanoa enemmälti asiaan perehtymättä, että epäilen, että mahtaisikohan yhteiskunnallisten voimavarojen kohdentuminen tässä tapauksessa nyt osua ihan kohdilleen.

Minä en tarvitse minkäänlaisia verohelpotuksia auton ostoon. Minä voisin viedä sen auton romutettavaksi, ellen tietäisi saavani itse asiassa siitä kyllä aika hyvän vaihtorahan uutta autoa ostaessani autokauppiaaltakin. Sitten luulen, että jos kuitenkin noin hyväkuntoisen auton, noin suhteellisen vähäpäästöisen auton romuttaminen johtaisi kokonaan uuden auton hankintaan eli tämmöisen turhan kulutuksen lisäämiseen, niin pikkuisen tässä epäilyttää.

Mutta kun en vieläkään ole oppinut niin pois tästä hallituksen soturin uskollisesta roolista, niin minunhan nyt pitää uskoa, että tässä tapauksessa arvoisa liikenneministeri ja hänen johtamansa ministeriö ovat laatineet erinomaisen hyvän esityksen, joten katsotaan nyt, miten tulen suhtautumaan jatkossa tähän esitykseen.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! EU:n alueilla on toteutettu vastaavaa lakiesitystä ja siellä on kyllä todettu, että ainakin yhtenä tuloksena on se, että hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet. Mutta siellä sitten keskimäärin vaadittiin kymmenen vuoden ikää näiltä autoilta ja siellä annettiin palkkioksi noin 1 500 euroa uuden hankintaa varten. Siinä on vähän erilainen pohja ollut mutta sama tarkoitus. Ajoturvallisuus on kuulemma myös parantunut sitten EU-maissa, missä tätä on aiemmin kokeiltu, ja se on hyvä asia.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Liikenneministeri totesi omassa puheenvuorossaan kutakuinkin, että taloudellisten kannusti-mien käytöstä ajoneuvojen romutuksen taikka kierrätyksen yhteydessä on esimerkkejä muista EU-maista. Kokemukset kuitenkin niistä romutusohjelmista ovat erilaisia ja vaihtelevia eri maissa.

Oikeastaan kysymys ministerille: miten hän kokee nämä muiden maiden kokeilut? Samoin myöskin kysyisin ministeriltä, koska eri lähteistä on tullut myöskin arvioita, voitaisiinko pohtia, että tällä hallituksen esityksellä on vaikutuksia yhden toimialan tukemiseen, ja kanavoituuko merkittävä osa tuesta mahdollisesti ulkomaalaiselle autoteollisuudelle eikä suomalaisille.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Haluaako ministeri Risikko vastata?

Liikenne- ja kuntaministeri  Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia näistä kommenteista. Silloin aikoinansa, kun itsekin tähän tutustuin, totta kai nämä olivat sellaisia kysymyksiä, mitä pohdin ja kysyin virkamiehiltä, kun tämä oli valmistelussa meillä, ja nämä ovat ihan valideja kysymyksiä. Minun mielestäni siinä mielessä tämä on hyvä, kun tämä on kokeilu. Katsotaan nyt, mitä tämä kokeilu tuottaa.

Kysyitte, miten on muissa maissa. Meillähän on sieltä myönteisiä palautteita, mutta on myöskin kriittisiä kommentteja, ja minun mielestäni se on nyt hyvä katsoa. Meillähän on pikkuisen eri säännöt kuin valtaosassa näissä Euroopan maissa, ja minun mielestäni meillä on tiukemmat säännöt tähän. Katsotaan nyt sitten, mitä tämä puoli vuotta tuo. Puoli vuotta on aika lyhyt aika kokeiluun, mutta siitä huolimatta minä olen sitä mieltä, että sen pitää nyt jo näyttää, onko tästä sitä apua, mitä on ajateltu. Hyvä tavoitehan tässä on, mutta totta kai seurata pitää.

Keskustelu päättyi.

​​​​