Täysistunnon pöytäkirja 118/2014 vp

PTK 118/2014 vp

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

 

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsittelyn pohjana olevan asian käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa kävi ilmi, että liikenne- ja viestintäministeriössä on hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia uudistaa julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia ylipäätänsä. Ja lisäksi valtiovarainministeriön vero-osaston 30.10.2014 toimittamassa kommentissa valtiovarainvaliokunnalle todetaan seuraavaa: "Taksiliikennelakia on tarkoitus muuttaa siten, että kaikki esteettömät taksit vapautettaisiin lupakiintiöistä."

Siksi ehdotan, että eduskunnan on pysäytettävä koko taksialaa uhkaava hanke. Eli tämä pommi on purettava. Taksiyrittäjät eivät todellakaan kaipaa tähän hetkeen yhtään uutta epävarmuustekijää. Suomalainen taksijärjestelmä on aikojen saatossa osoittautunut luotettavaksi, joustavaksi ja toimivaksi koko maassa. Siksi sitä ei ole syytä horjuttaa. Erityisesti se on toiminut hyvin haja-asutusalueilla, missä alan yrittäjät ovat olleet valmiita päivystämään ympäri vuorokauden, vaikka toiminta ei välttämättä aina ole ollut kovin kannattavaa.

Tämä keskustan vastalause, joka on jaettu pöydille, on tehty mietinnön luonnosvaiheessa, ja haluan merkitä pöytäkirjaan, että siitä poistetaan osa oikealta palstalta, toinen kappale, joka alkaa: "Valtiovarainvaliokunta niin ikään myöntää omassa mietinnössään, että tällainen valmistelu todella on vireillä: ’Valiokunta huomauttaa - -’". Ja saman kappaleen lopusta, jossa todetaan, että "Hanke ei ole vaikuttanut valiokunnan muutosehdotukseen, mutta senkään vuoksi verotuen nykyrakennetta ei ole syytä muuttaa. Jos hanke etenee, verotukien asema tulee pohtia uudestaan kokonaisvaltaisesti", myös tämä poistetaan, ja sen jälkeen se vastaa varsinaista hyväksyttyä mietintöä.

Kaiken tämän jälkeen ehdotan, että hyväksytään vastalauseen mukainen lausuma: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lopettaa välittömästi lainvalmistelun, jossa taksiliikennelakia on tarkoitus muuttaa siten, että kaikki esteettömät taksit vapautettaisiin lupakiintiöistä. Hallituksen tulee luopua samalla myös toisen vaiheen lainvalmistelusta, jossa koko ammattimaisen henkilöliikenteen sääntelystä luovuttaisiin."

Tällainen ehdotus. — Kiitoksia.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kallin esitystä ja lausumaehdotusta, joka läheisesti liittyy käsillä olevaan hallituksen esitykseen.

Kuten edustaja Kalli korosti, erityisesti maaseudun elämisen kannalta on erittäin tärkeää, että on tämmöinen järjestäytynyt taksialan lupakiintiöjärjestelmä, joka takaa palvelujen saatavuuden laajoilla haja-asutusalueillamme. Taksiyrittäjät eivät todellakaan kaipaa yhtään uutta epävarmuustekijää. Suomalainen taksijärjestelmä on aikojen kuluessa osoittautunut luotettavaksi, joustavaksi ja toimivaksi koko maassa tällaisenaan kuin se nyt on.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Tämän salin ja tämän talon henkilöstö käyttää paljon taksia, ja me myös reissaamme ympäri maailmaa. Samoin tekevät Suomen erinäköisissä toimissa toimivat liikemiehet. Kaikkien suusta kuuluu sama lausahdus: Suomen taksiliikenne on maailman parasta ja luotettavinta. Nyt kuitenkin jostain syystä hallitukselta on tullut semmoisia esityksiä, mitkä vaarantavat tämän Suomen turvallisen ja luotettavan taksijärjestelmän, enkä voi mitenkään ymmärtää tätä.

Perussuomalaiset puolustavat tätä taksijärjestelmää, ja niinpä jätämme tähän lausumaehdotuksen, joka on siis tämmöinen kokonaisuus, mikä myös tämä koko taksijärjestelmämme on. Lausumaehdotus kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että Suomen luotettavan ja turvallisen taksijärjestelmän toimintaedellytykset turvataan sekä maaseudulla että kaupungissa." Ainakaan näillä esityksillään hallitus ei ole näin tehnyt — toivottavasti tulee järkiinsä.

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Alkuun kannatan edustaja Jalosen tekemää lausumaehdotusta.

Valiokunnan mietintö ja siihen tehdyt muutokset ovat saaneet taksinkuljettajilta laajasti kiitosta. Myöskin Taksiliitto on asiaa kiitellyt. Mielestäni taksinkuljettajat olivat hyvinkin pitkään semmoisessa tilanteessa, että he eivät oikeastaan tienneet, miten heidän oman ammattinsa käy, pitääkö heidän lopettaa, koska mahdollisesti taksin ajaminen olisi käynyt kannattamattomaksi. Nähdäkseni tässä on nyt valiokunnassa tehty niin hyvät muutosesitykset, että tämä asia olisi voinut mennä ilman vastalauseitakin täällä eduskunnassa läpi, mutta onneksi keskusta nosti esille tämän asian, mikä LVM:ssä oli valmisteilla, elikkä esteettömiltä takseilta olisi poistettu taksiluvat. Eli toisin sanoen esteettömiä autoja olisivat saaneet jatkossa mahdollisesti jopa ulkomaalaiset tänne tulla ajamaan. Nähdäkseni keskusta on nostanut tässä yhden ihan keskeisen asian esille. Näkisin näin, että tätä esteettömien taksilupien poistoa tulee vastustaa. Tämän takia muun muassa halusimme nostaa sen seikan esille, että nykyinen malli täytyy säilyttää, jotta takseja voidaan jatkossa myöskin maaseudulla ajaa ja siten, että taksinkuljettaja siitä taksin ajamisesta saa itselleen palkan.

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Näin lyhyellä kuulemisella — kun just kävelin saliin, niin kuulin näitä ehdotuksia — sanon, että nyt ollaan ihan oikealla asialla, että tämä nykyinen taksijärjestelmä toimii, niin kuin edustaja Kallikin totesi. Perussuomalaiset ja keskusta ovat tällä kertaa ihan oikealla asialla: nykyinen järjestelmä on turvattava eikä lähdettävä johonkin Ruotsin taikka Viron malliin. Nämä ovat kannatettavia esityksiä.

Keskustelu päättyi.