Täysistunnon pöytäkirja 119/2005 vp

PTK 119/2005 vp

119. TIISTAINA 15. MARRASKUUTA 2005 kello 14 (14.07)

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Sanassa sanotaan, että lasten ja imeväisten suusta kuullaan totuuksia; toisinaan käy niin, että myöskin lakiesitysten perusteluitten kirjoittajien kynästä. Tässä on nyt käynyt niin. Luen pätkän perusteluja:

"Perhehoitajien palkkioihin on aiemmin sovellettu työikäisten indeksiä, jossa sekä palkkatason että hintatason muutoksen painokerroin oli 0,5. Työntekijäin eläkelain 9 § muutettiin vuoden 2005 alusta voimaan tulleella lailla siten, että maksussa olevia eläkkeitä koskevat indeksit korvattiin työeläkeindeksillä, joka vastasi aiempaa eläkeikäisten indeksiä. Uudessa työeläkeindeksissä palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja elintason muutoksen painokerroin on 0,8. - - Jotta perhehoitajien hoitopalkkioiden indeksisuoja ei olisi työeläkeindeksijärjestelmän uudistuksen seurauksena heikentynyt ja jotta hoitopalkkioiden reaaliarvo olisi säilynyt, päätettiin perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisella muutoksella käyttää vuoden 2005 aikana vanhaa työikäisen eläkeindeksiä vastaavaa indeksilukua - -."

Eli kun tämän suomentaa, tässä sanotaan, että kun siirrytään taitetusta indeksistä niin sanottuun puoliväli-indeksiin, josta tämä koko vellova eläkekeskustelu on tässä salissa ja turuilla ja toreilla käyty, sillä estetään tässä tapauksessa se, että perhepäivähoitajien hoitopalkkioitten reaaliarvo ei heikenny. Voisitko sen selkeämmin sanoa?

Keskustelu päättyy.

​​​​