Täysistunnon pöytäkirja 120/2005 vp

PTK 120/2005 vp

120. KESKIVIIKKONA 16. MARRASKUUTA 2005 kello 15 (15.07)

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

 

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! En tiedä, onko tämä korrektia, mutta koska kyseisen lakialoitteen tekijä ei ole salissa, niin voisiko olla mahdollista, että tämä asia jätettäisiin pöydälle tai poistettaisiin listalta, samoin kuin näyttää olevan, jollei hän ilmesty saliin, myös seuraavan asian osalta. En tiedä, mutta kun huomasin, että hän ei ole paikalla, on tietysti vähän outoa, jos keskustelu käydään ilman lakialoitteen tekijää.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.