Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

31) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

 

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen 3 mukaisesti esitämme tämän lakiesityksen hylkäämistä suurimpina perusteluina muun muassa se, että tässä ei yhä edelleenkään ole voitu tai osattu rajata, mitä tarkoittaa suomalainen pankki, valuisivatko suomalaisten veronmaksajien rahat ulkomaille tai miten Finanssivalvonta pystyy tätä valvontaa resursseillaan hoitamaan. Toisaalta talletuspankkien, kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annetut valtiontakaukset ovat olleet mielestämme se keino, jolla tätä on tällä hetkellä hoidettu, ja tätäkään keinoa ei ole käytetty, joten näistä syistä esitämme hylkäystä.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Paateron tekemää hylkäysesitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​