Täysistunnon pöytäkirja 124/2006 vp

PTK 124/2006 vp

124. TORSTAINA 30. MARRASKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki opintotukilain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

 

Sari Essayah /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä ed. Räsäsen lakialoitteessa tuodaan esille tämä opintotuen lapsikorotus, joka on myöskin ollut osa tuota kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia. Sen lisäksi tässä vielä nostetaan esille se tosiasia, että vapaan tulon määrä ei tänä päivänä ole millään tavalla riippuvainen siitä, onko kyseessä yksinäinen opiskelija vai onko hänellä kenties elätettäviä ja huollettavia lapsia, ja siinä mielessä nämä molemmat uudistukset, joita tässä esitetään, olisivat perhepolitiikkaan vaikuttavia ja vaikuttaisivat nimenomaan siinä tilanteessa, miten opiskelu ja perhe-elämä voidaan yhdistää. Tänä iltana olemme puhuneet siitä, kuinka työ ja perhe-elämä tulisi voida yhdistää, mutta aivan yhtä lailla tärkeää olisi, että siinä vaiheessa, kun ihminen on nuori ja on hyvässä perheenperustamisvaiheessa, hänellä olisi mahdollisuus taloudellisesti myöskin tähän perheen perustamiseen ja sitä erityisesti tuettaisiin.

Aina välillä väitetään, että opintotuki on opintotuki, siihen ei tulisi sotkea näitä perhepoliittisia tukia. Mutta täytyy huomauttaa, että myöskin työttömyyspäivärahassa otetaan huomioon elatusvelvollisuus, vaikka kyseessä ei ole suora perhepoliittinen tuki, ja tätä periaatetta tulisi laajentaa myöskin tänne opintotuen puolelle.

Keskustelu päättyy.