Täysistunnon pöytäkirja 124/2006 vp

PTK 124/2006 vp

124. TORSTAINA 30. MARRASKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Opintorahan korottaminen

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pääsivät keskiviikkona sopuun, että opintorahan korotusta ei ole tulossa ensi vuoden budjettiin, kaiken sen jälkeen, kun koko syksyn opiskelijajärjestöt ja oppositiopuolueet ovat vaatineet opintotuen korottamista. On kiistämätön tosiasia, että pienituloiset opiskelijat muodostavat yhden selkeän köyhyysryhmän. Opintotuen reaaliarvo on pudonnut 15 vuoden sisällä viidenneksen ja jää asumistuen kera selvästi alle pienimmän työttömyysturvan tason. Korkeakouluopiskelijan kuukausittainen opintorahahan on tuo 259 euroa ja 1 sentti päälle.

Opetusministeriön opintotuen vaihtoehtoja vuonna 2001 selvittänyt kannustava opintotukityöryhmä totesi, että pitkällä tähtäimellä riittävä opintoraha tukee päätoimista opiskelua ja edistää tehokasta opiskelua ja tutkinnon suorittamista kohtuullisessa ajassa. Työryhmä esitti, että opintorahan perusmääriä korotetaan vaiheittain kolmena lukuvuonna lähtien lukuvuodesta 2005—2006. Tätä ei ole kuitenkaan toteutettu. Arvoisa kulttuuriministeri, kysyn:

Miksi opiskelijoiden oikeutettua vaatimusta ei kuultu ja miksi hallitus kohtelee näin syrjivästi yhtä kansanosaa, jonka varassa paljolti Suomen tulevaisuus lepää?

Kulttuuriministeri Tanja Saarela

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kärkkäiselle haluaisin sanoa, että tällä hallituskaudella on tehty useita parannuksia opintotukeen. Opintorahan korotus ei edennyt. Syynä se, että tuo noin 70 miljoonaa euroa maksava 15 prosentin korotus ei nyt kehyksiin mahtunut. Toivoakseni ensi vaalikaudella tähän asiaan voidaan palata.

Mutta siinä asiassa olen ed. Kärkkäisen kanssa kyllä suuresti eri mieltä, etteikö opintotukea tällä vaalikaudella ole parannettu. Sitä on monin eri tavoin parannettu, niin ateriatukea kuin vanhempien tulorajoja jne., (Välihuutoja) joten eteenpäin on kyllä päästy. Jos verrataan aikaisempia vuosia, niin eteenpäin on päästy huomattavasti nopeammassa tahdissa. (Välihuutoja)

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Hallituspuolueiden kansanedustajaehdokkaat ovat kyllä puhuneet, ja nyt kuulimme myös ministeriltä, vaalikentillä jälleen lupaavasti, että opintotukea nostetaan ensi vaalikaudella. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja vakuuttaa, että opintorahasta ja opintososiaalisista eduista tulee valmistella kokonaisesitys, mutta vasta ensi vaalikaudella. Lisäksi hallituspuolueiden nuoret kansanedustajat ovat jättäneet aloitteen, jossa opintotukea nostettaisiin marraskuussa 2007.

Olivatko kesäiset puheet opiskelijoiden puolesta pelkkää varhaista vaalipopulismia, arvoisa ministeri? Miksi nostitte asian esiin ilman, että edes oma puolueenne olisi tällä hallituskaudella halunnut tukea esitystänne? Jos olette rehellinen itsellenne, niin voisinkin kysyä: Tulisiko teidän nyt luopua tehtävästänne?

Kulttuuriministeri Tanja Saarela

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kärkkäinen, jos olette rehellinen itsellenne, niin myönnätte, että hallitus on tehnyt hyvin paljon yhdessä hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kanssa opiskelijoiden sosiaalisten etuuksien parantamiseksi.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.