Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

16) Kalastuslaki ja eräät siihen liittyvät lait

 

Jari Myllykoski /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aloitteen kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tavoitteena on todellakin tuoda oikeus myös niille tahoille, jotka eläkeläisten tavoin voisivat olla vähävaraisia ja ovat varmasti monta kertaa vähävaraisempia kuin eläkeläisryhmät. Eläkeläisiä on myös hyvätuloisia, mutta työttömät ovat se ryhmä, joka pääsääntöisesti on ansiosidonnaisella päivärahalla, ja kun täällä sitä nyt on vielä oltu leikkaamassa ja tiedetään, että ansiosidonnaisen työttömyysturvankin osalta ollaan hyvin vähävaraisia, niin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo tärkeäksi tämän kalastuslain kokonaisuudistuksen rinnalla käsitellä sitä mahdollisuutta, että myös työttömillä on oikeus ilman maksua kalastaa.

Tämän aloitteen kirjoittamisen vaiheessa on kritisoitu sitä, kuinka voidaan yleensäkään todentaa sitten lupakäytäntöjä tarkastettaessa, että on työtön. Tällä hetkellä jokainen päätöksen saanut, joko päivärahan taikka peruspäivärahan saanut, henkilö saa aina kyllä myös todistuksen siitä, kun tilille on rahaa tullut, niin että semmoisen kuitin mukana pitäminen, joka osoittaa maksetuksi tulemisen ja voisi aina olla kuukauden kerrallaan voimassa, ei semmoinen taakka ole.

Tässä lakialoitteessa ei ole huomioitu sitä, että myös työkyvyttömyyseläkeläiset ovat siinä ahdingossa, jossa monesti ollaan pienillä päivärahoilla. Toivonkin, että kun tämä valiokuntaan menee, voidaan myös pohtia kaiken kaikkiaan sitä järjestelmän oikeudenmukaisuutta, liittyykö tämä pelkästään eläkeläisyyteen vai onko tällä muita sosiaalisia vaikutuksia, koska on selkeästi osoitettu, että kalastus on yksi tapa tuoda aktiviteetteja työttömän päivään niin, että ei tavallaan syrjäydytä sinne kotiin vaan annetaan mahdollisuus ihmiselle kalastuksen kautta hakea niitä aktiviteetteja, jolloin ihmisen oma vireystila ja mielenterveyskin pysyvät varmasti paremmassa kunnossa.

Arvoisa herra puhemies! Tällä lyhyellä alustuksella toivotaan, että valiokunta tätä käsittelee vakaasti harkiten, josko katsomme nimenomaan niin, että sillä, kenellä ei ole varaa, olisi oikeus tähän ilmaiseen kalastukseen.

Keskustelu päättyi.

​​​​