Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

 

Esko  Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Meillä on tässä käsiteltävänä osuuskunnan ylijäämänjaon verotuksen muutos, johon liittyen keskusta on jättänyt vastalauseen, ja teen tämän vastalauseen mukaisen esityksen tässä, ja myös sitten huomenna äänestyksessä keskusta tekee tämän vastalauseen mukaiset esitykset.

Käsittelen tässä lyhyesti ainoastaan näitten perinteisten pörssinoteeraamattomien osuuskuntien verotuksen muutoksia. Meillähän nyt tehtiin varmuuden vuoksi säännökset myöskin sellaisille osuuskunnille, jotka tultaisiin noteeraamaan pörssissä, mutta käytännössä niitä ei vielä ole.

Tässä uudistuksessa näiltä poistuu tuo 1 500 euron verovapaa määrä, joka tuli voimaan vuoden 2005 alusta, kun yhtiöveron hyvitysjärjestelmä jouduttiin poistamaan. Se on ollut yhteinen raja henkilökohtaisen tulolähteen, maatalouden tulolähteen ja elinkeinotoiminnan tulolähteen osuuskuntien ylijäämille eli vanhan termin mukaan osuuspääoman koroille, ja se on toiminut hyvin.

Tässä hallituksen esityksessä ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nyt ei esitetä lainkaan enää tämmöistä verovapaata määrää. Keskusta lähtee siitä, että edes joku verovapaa määrä pitäisi olla, ja esitämme 100 euron verovapaata määrää, koska tässä varmasti säästettäisiin myöskin hallinnollisia kustannuksia, jos tämmöinen 100 euron verovapaa määrä säädettäisiin. Käytännössähän tavalliselle ihmiselle nuo osuuskunnan ylijäämän palautukset tulevat kuluttajaosuuskunnista ja ovat enintään muutaman kymmenen euron luokkaa vuodessa. Tällaisten tulovirtojen verottaminen ei ole mielekästä, eikä sillä ole kunnollisia fiskaalisiakaan perusteita, joten ehdotamme tätä 100 euron verovapaata ylijäämän palautusta vuodessa.

No, sitten hallitus kovan painostuksen alla ja asiantuntijoitten esitysten pohjalta nosti tätä lievemmän verotuksen rajaa. Ensiksi se hallituksen esityksessä oli 2 500 euroa, ja nyt tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tuo raja on nostettu 5 000 euroon vuodessa, siihen rajaan asti verotetaan 25-prosenttisesti veronalaisena pääomatulona. Sinänsä hyvä, että hallitus tuli jonkinlaiseen synnintuntoon tässä, mutta pidämme liian vähäisenä tuota nostoa, ja erityisesti osuuskuntien investointimahdollisuuksien kannalta olisi tärkeää, että tuota rajaa nostettaisiin. Meidän esityksemme on, että tuo lievemmän verotuksen alue olisi 10 000 euron rajaan ulottuva.

Tämä mietintö sinänsä selventää joitakin asioita, jotka hallituksen esityksessä olivat jääneet epäselväksi. Tässä on muun muassa selvästi todettu, että maatalouden nettovarallisuuden laskenta säilyy nykyisellään. Täällä todetaan nimenomaisesti, että esitys ei vaikuta millään tavoin maatalouden nettovarallisuuden laskentaan, ja tämä on hyvä, että tämä asia tehdään tässä selväksi.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tietyllä tavalla tämä esitys osuuskuntien ylijäämänjaon verotuksen muuttamisesta on joltakin osin yliampuvakin. Taustallahan on osuuskuntalain muutos ja oikeastaan ne pelot, että osuuskuntia käytettäisiin veronkiertoon, käytettäisiin niitä väärässä tarkoituksessa. Kuitenkin meillä on hyvin vakiintunut osuuskuntien käytäntö, joka Suomessa on olemassa ja todettu erittäin toimivaksi. Euroopassa nämä osuuskunnat vain tuntuvat olevan aika mysteerisiä ja niitten verotus herättää sitten tällaisia toimenpiteitä.

Hallituksen esitystä on hyvin avattu tässä mietinnössä, valtiovarainvaliokunnan mietinnössä. Sinne on tehty tarkistuksia, selvennyksiä, joita verottaja voi sitten omassa tulkinnassaan käyttää muun muassa maatalouden nettovarallisuuden osalta laskiessa. Mutta aivan kuten edustaja Kiviranta totesi, niin tänne on muutamia sellaisia yksityiskohtia jäänyt, jotka muutettuna olisivat ehdottomasti parempia.

Vastalauseen mukaisesti mehän esitämme ylijäämän lievemmän verotuksen rajaa korotettavaksi 10 000 euroon, ja taustallahan siinä on se, että tällä hetkellä listaamattomien yhtiöitten lievennyshän on ainoastaan 50 000:een. Nyt tämä klappi osuuskuntien ja listaamattomien osakeyhtiöitten välillä tulee olemaan erittäin suuri. Tällä 10 000:lla me pääsisimme hiukan lähemmäksi sitä.

Toisaalta esitämme sitä, että alle 100 euron osingot olisivat sitten tältä osalta verovapaita. Sillä olisi ihan puhtaasti byrokratiaa helpottava vaikutus, koska näitä tulee olemaan merkittävä määrä ja kuitenkaan niitten fiskaalinen vaikutus ei ole merkittävä, joten näiltä osin kannatan edustaja Kivirannan esitystä vastalauseen mukaisesti.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​