Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiolo itsenäisyyspäivänä

Stefan Wallin /r:

Arvoisa puhemies! Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista kieltää parturi- ja kampaamoliikkeiden auki pitämisen itsenäisyyspäivänä. Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia parturi- ja kampaamoliikkeiden auki pitämisen itsenäisyyspäivänä, ja silloin kyseisten liikkeiden on anottava poikkeuslupaa aluehallintovirastolta. Poikkeusluvan suoritemaksu on viimeisten vuosien aikana noussut 80 eurosta 200 euroon. Tänä vuonna noin 17 parturi- ja kampaamoliikettä anoi poikkeuslupaa, ja kaikille tämä myöskin myönnettiin. Tämä tarkoittaa, etteivät viranomaiset käyttäneet kovinkaan paljoa harkintaa päätöksenteossa, vaan poikkeuslupahakuprosessi oli kaikin puolin turha, turhauttava ja kallis. Miksi valtiovalta perii korkeaa suoritemaksua siitä, että ahkera yksityinen yrittäjä haluaa tehdä työtä ja maksaa siitä veroa?

Vilken signal sänder statsmakten ut med det här i en situation där vi behöver mera arbetsinsatser, flitiga företagare, konsumtion av tjänster och skatteinkomster?

Kysyn valtiovarainministeriltä: Tilanteessa, jossa valtio tarvitsee lisää verotuloja, on siis olemassa tämmöinen byrokraattinen maksuautomaatti, joka vähentää työnteon ja yrittämisen iloa ja halua sekä myöskin verotuloja. Olisiko syytä korvata parturi- ja kampaamoliikkeiden poikkeuslupahakumenettely ilmaisella ilmoitusmenettelyllä?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa herra puhemies! Sinällään tämä kokonaisuus ei kuulu valtiovarainministerin tontille, vaan tässä on kysymys työ- ja elinkeinoministeriön puolella olevasta valmistelusta ja asiakokonaisuudesta. Mutta voin vastata sen verran, että meillä on tällä hetkellä käynnissä tätä hallinnollista taakkaa koskeva selvittelytyö, ja minun mielestäni tässä on siitä nyt yksi esimerkki, joka hyvinkin voi olla niitä asioita, jotka pitää nopeasti muuttaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja tästä ei ole jatkokysymyksen tarvetta. — Näin tämä kysymys on käsitelty, ja samalla myös kyselytunti on päättynyt.

​​​​