Täysistunnon pöytäkirja 125/2008 vp

PTK 125/2008 vp

125. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2008 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

 

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Käytän vielä tässä toisessa käsittelyssä puheenvuoron tästä kotihoidon kokeilusta, koska haluan kertoa, että tämä on Helsingissä erittäin hyvin onnistunut. Teimme tämmöisen puolivälitutkielman tästä asiasta, ja Helsingin kotihoito, jossa työskentelee 1 700 terveydenhuollon ammattilaista, sai asiakkailta arvosanakseen 7,8 asteikolla 0—10, mitä on pidettävä erittäin hyvänä tuloksena.

Valiokunta toivoisi tietenkin, että tätä kokeilua ei olisi enää jatkettu kokeiluna, vaan tämä olisi vakinaistettu. Mutta kun on tulossa niin paljon muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin, niin sen takiahan ministeri nyt esittää tämän lain hyväksymistä vain kahdeksi vuodeksi.

Ainoa ongelma täällä Helsingissä on ollut se, että kaikkea sitä palvelua, mitä aikaisemmin pystyttiin järjestämään, asiakkaat eivät ole saaneet, kuten siivousta ja kaupassakäyntiä, mutta tämänkin olemme pystyneet järjestämään siten, että vähävaraiset saavat sen kaupungin kustannuksella ja ne, jotka pystyvät maksamaan, ostavat sen yksityisiltä palvelutuottajilta, joita on tullut yhä enemmän, ja he käyttävät aika paljon kotitalousvähennystä, joka on erinomainen keino saada sitä palvelua, mitä tarvitsee.

Keskustelu päättyi.