Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Erkki  Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on erinomaisen tarpeellinen, koska, kuten mietinnöstäkin ja myöskin lain perusteluista käy ilmi, ellei tätä jo kertaalleen määräaikaiseksi säädettyä lakia nyt jatkettaisi tällä tavoin, niin iso joukko sovitellun työttömyysetuuden piirissä olevia työttömiä joutuisi kokonaan työttömyysturvan ulkopuolelle, ja sitä ei tietenkään voi pitää hyväksyttävänä. Mutta kuten valiokunta nyt itse asiassa toisen kerran peräkkäin mietinnössään toteaa, asia olisi kaikkein helpoimmin tietenkin hoidettavissa sillä tavalla, että valiokunnan tapaan eduskuntakin pitäisi tarkoituksenmukaisena, että hyväksyttävän määräaikaisen järjestelyn jälkeen enimmäisaika poistettaisiin ensisijaisesti kokonaan, koska määräajalla ei varmasti ole — jos kuitenkin katsotaan, että ihmistä ei voida pudottaa kokonaan työttömyysturvan ulkopuolelle — itse asiassa mitään käytännöllistä merkitystä. Sillä on vain se merkitys, että eduskunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuvat vuosittain tekemään turhaa työtä, ja kaiken kaikkiaan myöskään tällaiset oikeudenmukaisuusperustelut eivät tue mitenkään sitä, että sovitellulla työttömyysetuudella pitäisi olla tällainen määrällinen rajoitus. Siksi aivan hyvin olisin voinut tehdä vastalauseenkin, mutta kun tarkoitus on hyvä ja lautakunnalla yhteinen hyvä tahto, ajattelin, että ehkäpä etenemme nyt vielä tämän vuoden tällä tavalla.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​