Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kun tänään käsittelemme tätä talousvaliokunnan mietintöä 22 hallituksen esityksestä laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta, sopii ikään kuin ajantasaistaen todeta, että Suomessa on käytännössä yksi telakkayhtiö, joka toimii laivanrakentajana, ja toisaalta, että juuri tänään Turussa laivanrakentajat ovat ilmoittaneet työtaistelutoimista.

Todella telakkateollisuuden tilanne on ongelmallinen. Tänään aikaisemmin puhuimme hallitusohjelmassa mainittujen monitoimimurtajapalveluiden hankintarahoista, 134 miljoonaa euroa 20 vuodeksi, ja kysymys kuuluu, että kun tarjouskilpailu alkaa, löytyykö suomalaisilta telakoilta sitten joskus tilaus, joka täällä täytetään ja rakennetaan uusi tällainen alus, vai löytyykö sitten muualta alus, joka ehkä on jo valmiiksi tämäntyyppiseen monitoimimurtajatoimeen kykenevä ja sopiva, vai onko kysymyksessä tilanne, jolloinka olemassa oleva alus muutetaan sellaiseksi varustamalla se suomalaisella tekniikalla. Nämä kaikki asiat liittyvät telakkateollisuuteen kuitenkin. Tämä asia on varsin auki, hallituksen ohjelman kyseinen kohta, joka on myös ensi vuoden budjetissa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​