Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Lasten ylipainoisuus

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Lasten lihavuus on yleistynyt Suomessa huolestuttavasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Karkkien, sipsien ja sokeroitujen virvoitusjuomien kulutus on lisääntynyt huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lasten arkiliikunta on samanaikaisesti vähentynyt. Tällä hetkellä pojista 17 prosenttia ja tytöistä 10 prosenttia on ylipainoisia.

Ylipainoisuus on merkittävä sydän- ja verisuonitautien sekä kakkostyypin diabeteksen riskitekijä. Lapsena opitut elintavat säilyvät yleensä aikuisiässäkin. Vanhemmat vaikuttavat eniten lasten elintapoihin. Toisaalta tiedämme, että tällä hetkellä hyvistä päinvastaisista tavoitteista huolimatta sosioekonomiset erot vaikuttavat yhä merkittävämmin elintapoihin ja terveyteen. Terveyden huono-osaisuuskin tuntuu periytyvän yhä voimakkaammin vanhemmilta lapsille.

Puhemies:

Saammeko kysymyksen?

Puhuja

Kysynkin nyt opetusministeri Tuula Haataiselta — kysymys liittyy koululaitokseen. — Voinko tämän pienen kohdan sanoa tässä? — (Puhemies: Kysymys!) — Koululaitos tavoittaa laajasti ja tasavertaisesti kaikki maamme lapset. (Puhemies: Kysymys!) Koulussa voidaan paitsi tarjoilla ravitsemuksellisesti monipuolista ... (Puhemies koputtaa)

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​