Täysistunnon pöytäkirja 128/2002 vp

PTK 128/2002 vp

128. KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

 

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on tehnyt ihan yksimielisen mietinnön uudesta valtion kiinteistövarallisuuden luovutusta koskevasta lainsäädännöstä. Tässähän on tarkoituksena selkiyttää sitä, mikä taho milloinkin voi päättää siitä, että valtion kiinteistövarallisuutta luovutetaan, onko se virasto, ministeriö tai viime kädessä eduskunta, jolle tuo valta kuuluu, ja se riippuu aina tietenkin luovutettavan kiinteistön arvosta.

Mutta asia, josta on ihan hyvä muillekin edustajille huomioitavaksi mainita, on se, että kuntien asema valtion kiinteistövarallisuuden luovutuksen saajana tämän lain myötä muuttuu niin, että kunnilta poistuu niin sanottu etuosto-oikeus tai etuoikeus alueellaan olevaan valtion maaomaisuuteen ja samoin poistetaan mahdollisuus viraston tai ministeriön päätöksellä luovuttaa maata tai kiinteistöjä kunnalle alle käyvän hinnan. Tähän kohdistui aika paljon Kuntaliiton kritiikkiä lain käsittelyssä, mutta on syytä alleviivata sitä, että edelleenkin jää mahdollisuus luovuttaa kunnalle maata tai kiinteistöjä tai myöskin vuokrata alueita alle käyvän hinnan, mutta tämän uuden lainsäädännön jälkeen siitä on päätettävä eduskunnassa elikkä se tehdään tavallaan läpinäkyväksi ja avoimeksi. Eduskunta sitten päättää, jos tällainen luovutus halutaan tehdä, tavallaan sen subvention, ja myös jos on kyse vaikka liikelaitoksesta, Metsähallituksesta esimerkiksi, sitten ottaa huomioon tulostavoitteessa myöskin mahdollisen aleneman. Tämä ei poista mahdollisuuksia huomioida esimerkiksi kuntien asuntorakentamista, opiskelija-asuntojen vuokria tai muuta, mutta se tehdään vain läpinäkyväksi ja tavallaan se vahvistaa eduskunnan budjettivaltaa tästä näkökulmasta.

Yleiskeskustelu päättyy.