Täysistunnon pöytäkirja 128/2002 vp

PTK 128/2002 vp

128. KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

24) Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

 

Matti Kangas /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Aravalainat ovat vähävaraisten ihmisten lainamuoto. Aravajärjestelmälle olisi enemmän tarvetta kuin aikaisemmin, koska asunnottomuus on edelleen vaikea ongelma ja neliöhinnat ovat korkealla. Monella ei ole varaa ottaa lainaa vapailta markkinoilta. Tämä osuu varsinkin lapsiperheisiin ja työttömiin.

Sosiaalisen asuntotuotannon ongelmat ovat olleet edelleen tiedossa pitkään. Sosiaalinen asuntotuotanto on ajettu pahaan kriisiin. Aravajärjestelmä on menettänyt perinteisen merkityksensä, koska nämäkin korot ovat liian korkealla. Aravajärjestelmä uhkaa luhistua. Aravalainojen korkojen pitää olla alempia kuin markkinakorot, jotta lapsiperheet, opiskelijat ja nuoret voivat ottaa asuntolainaa. Korkeitten lainakorkojen takia monen nuoren tulevaisuuden näkymät näyttävät vaikeilta ja oman elämän rakentaminen tuntuu epätoivoiselta. Vastauksena näihin ongelmiin pitää laajentaa sosiaalista asuntotuotantoa. Ilman tuettua sosiaalista asuntotuotantoa Pääkaupunkiseutu ja kasvukeskukset eivät pysty asuttamaan kaikkia niitä työntekijöitä, joita yritykset ja erityisesti palveluelinkeinot tarvitsevat.

Viime vuosina olemme nähneet, ettei yksityinen sektori kykene rakentamaan kohtuuhintaisia asuntoja. Näin ollen kuntien ja valtion pitää lisätä tuettua asuntorakentamista. Kun emme lupaa aurinkoa taivaalta, niin kuin monet puolueet täällä lupaavat, meidän on tehtävä valintoja. Asuntojen rakentaminen on vasemmiston valinta.

Asunto-ongelma on valtava kasvukeskuksissa, ja monella suulla täälläkin on todettu ja vaadittu, että vähävaraisten ihmisten asunnonsaantia pitää helpottaa. Kysyn: missä ovat teot? Täällä on nähtävissä selvä jako vasemmiston ja oikeiston välillä. Monet näkevät suoraan uhkana aravalainoituksen lisäämisen, kun se vähentäisi köyhien ihmisten tarvetta hakea rahaa yksityisistä pankkilainoista. Vasemmistoliitto katsoo, että aravalainojen saamisen ehtoja pitää helpottaa ja vähävaraisia ihmisiä pitää puolustaa, jotta heillä on parempi mahdollisuus saada lainaa asunnon hankkimiseksi ja selviytyä ottamistaan lainoista.

Arvoisa puhemies! Taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokratalojen nykyiset tukimuodot ovat tervehdyttämisavustus, vapaaehtoinen velkasaneeraus ja viivästyskorosta vapautuminen. Lisäksi taloudellisia vaikeuksia ennalta ehkäisevänä keinona on vuosimaksun alentaminen. Lakiehdotuksessa esitetty uusi järjestelmä täydentää nykyisiä taloudellisissa vaikeuksissa oleville aravavuokrataloille ja asumisoikeustaloille tarkoitettuja valtion tukimuotoja.

Maaliskuun 2003 vaaleissa kansalaiset osoittavat tahtonsa ja sen, mihin he haluavat verorahoja käytettävän. Terveydenhuolto, peruspalvelut ja asuntorakentamisen lisääminen ovat ensisijaisia kohteita. Maassamme on niin paljon asunnottomuuteen liittyviä ongelmia, että keinovalikoimaa pitää kehittää ja työtä pitää jatkaa niin kauan kuin ollaan tekemisissä näin pitkien asuntojonojen kanssa. Verotuksen keinoin tai pakkolunastamalla on otettava käyttöön sellaisia yksityisiä maita, joilla yksityiset ihmiset keinottelevat odotellen maan arvon nousua. Yksityinen etu ei voi mennä yhteisen edun edelle tässä asiassa.

Aravajärjestelmää pitää vahvistaa ja lainojen korkoja tukea nykyistä enemmän, jotta arava voisi toimia oikeana vaihtoehtona vähävaraisille, työttömille ja lapsiperheille, mihin tarkoitukseen aravajärjestelmä alun perin luotiin. Me emme jää odottamaan ministeri Niinistön sydämen lämpenemistä, vaan meidän pitää yksittäisinä kansanedustajina ja puolueittemme eduskuntaryhmissä yhdessä ajaa nämä uudistukset läpi. Näitä uudistuksia kansalaiset tuolla kentällä odottavat.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Kangas piti sosiaalisesti oikeudenmukaiselta kuulostavan puheenvuoron, jossa oli oikein rehellinen ajankohdan ja tilanteen kuvaus. Mutta minulle jäi sellainen vaikutelma kuin ed. Kangas olisi pitänyt tuon puheenvuoron väärässä paikassa. Minun ymmärtääkseni tuo puheenvuoro piti pitää vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kokouksessa niin, että teidän ministerinne Siimes olisi ollut sitä kuuntelemassa ja olisi ryhtynyt oitis toimenpiteisiin teidän puheenne mukaisella ja edellyttämällä tavalla.

Matti  Kangas  /vas:

Arvoisa puhemies! Me olemme tätä ajaneet silloin, kun olemme olleet oppositiossa, ja tätä ajetaan, kun olemme hallituksessa. Valitettavasti muut hallituspuolueet, esimerkiksi vihreät, eivät ole olleet tällaisiin ehdotuksiin reagoineet, mitä meidän ministerimme Siimes on esittänyt asuntotuotannon osalta. Nämä ovat olleet meidän vaatimuksiamme jo kymmeniä vuosia. Olemme olleet tähän maahan luomassa aravajärjestelmää sodan jälkeen, silloinen SKDL.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ei minulla nytkään ole sinänsä mitään huomauttamista ed. Kankaan puheenvuoroa vastaan. Nyt vaan on sillä tavalla, että kun puhuu tuolla tavalla, niin silloin täytyy reagoida siten, että jos ei saa hallituksessa mitään aikaiseksi näissä asioissa, pitää lähteä käpyttelemään sieltä. Niinhän vihreätkin tekivät.

Irina Krohn /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vihreät saivat hallituksessa paljon aikaan, mutta lähtöön oli muitakin syitä.

Mutta ed. Kangas, kun esitetään tämä vasemmistoliittolaisten myytti siitä, että he ovat hallituksessa ajaneet asuntopolitiikkaa ja ovat ikään kuin jääneet yksin, niin ainakaan hallituksen pöytäkirjoista ei näy tällaisia äänestysesityksiä, joita ministeri Siimes olisi sinne tuonut. On hyvin vaikeaa tukea näkymätöntä työtä asuntopolitiikan hyväksi.

Yleiskeskustelu päättyy.