Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

14) Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 

Mirja Vehkaperä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Terveysteknologia on ala, josta Suomi odottaa uutta vientituotetta. Sähköinen asiointi on tullut jäädäkseen, ja sähköinen tunnistaminen ja sähköiset kuntapalvelut ja myöskin terveyspalvelut ovat asia, joka vie meitä koko ajan eteenpäin. Terveyspalvelut ovat suuressa murroksessa, kuten olemme tänään kuntarakennelain puitteissakin puhuneet.

Vastalanseerattu sähköinen resepti on osoittautunut monelta osin toimivaksi uudistukseksi. Sitä on kiitelty, koska se on käytännöllinen. Reseptitiedot tallennetaan Omakanta-palveluun, ja asiakas voi noutaa lääkkeensä mistä tahansa apteekista, ja sähköisestä reseptistä voidaan helposti tarkistaa kaikki asiakkaalle määrätyt lääkkeet. Tämä on hyvin käytännöllistä.

Järjestelmän ongelmana on se, että vanhemmat eivät voi tarkastella alaikäisten lastensa reseptitietoja Omakanta-palvelusta, siis netistä. Tietoja voivat katsella vasta 18 vuotta täyttäneet. Kun vanhemmat haluavat esimerkiksi selvittää, onko lapsen reseptissä vielä jäljellä tiettyjä lääkkeitä, täytyy heidän mennä fyysisesti apteekkiin ja lapsen Kela-korttia näyttämällä kysyä tai selvittää, mitä lääkkeitä reseptissä on vielä jäljellä. Tietojenkatseluoikeuden puuttuminen aiheuttaa täysin turhaa vaivaa muun muassa lapsiperheille.

Täten olen tehnyt lakiehdotuksen sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta. 13 §:ssä todetaan potilaan oikeus määrätä tietojen luovutuksesta. Esitän sinne uuden 7) kohdan, jonka mukaan alaikäisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle saadaan luovuttaa tietojenkatseluoikeudet alaikäisen sähköiseen reseptiin.

Tämän vuoden alussa lehdissä on kirjoitettu paljon, että lapsen reseptin katseluoikeus tulee lähivuosina mahdolliseksi, jo siis alkuvuodesta. Totean ministeriöön päin lähinnä ja ministerille sitä, miten tässä aikataulussa pysyminen on vienyt hanketta eteenpäin. Ei ole näkynyt eikä kuulunut tätä uudistusta. Tilanne on hankala etenkin monilapsisille perheille, joissa kaikilla lapsilla on jonkunlaisia sairauksia, jos ja kun on. Heidän elämäänsä helpottaisi huomattavasti, jos vanhemmat pystyisivät netistä katsomaan, mikä lääketilanne on kullakin lapsella. Pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien pitäisi saada helposti ja nopeasti tietää, minkä verran lääkkeitä reseptissä on siis vielä jäljellä. Uudistus ei varmastikaan ole vaikea toteuttaa, mutta toteutuessaan se tuo lapsiperheille suurta apua.

Keskustelu päättyi.