Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 

Pirkko  Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevaa lakia niin, että laajennetaan poliisin oikeuksia saada tietoa matkustajarekistereistä siten, kuten Tullilla ja Rajavartiostolla on.

Matkustajatietojen hyödyntämisellä katsotaan olevan ihan selkeä vaikutus terrorismin ja vakoilun torjuntaan, ja lisäksi valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että hit and run -tyyppisen omaisuusrikollisuuden torjumiseksi ja selvittämiseksi tämä on perusteltua. Samoin myöskin poliisi on todennut tämän hyväksi niin kuin myöskin matkustajayhtiötahot, jotka ovat olleet asiantuntijoina kuultavina. Tämä matkustajarekisteritietojen saaminen tapahtuu suoraan teknisellä käyttöyhteydellä, niin sanotulla push-metodilla, ja todellakin tämmöinen automaattinen käsittely mahdollistaa viranomaisten toimintaa. Valiokunnassa on myös käynyt ilmi, että kyseessä on siis aivan suuri joukko tietoja, matkustajia, joita voidaan tällä tavalla analysoida ja siten vaikuttaa nimenomaan rikollisuuden torjuntaan.

Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​