Täysistunnon pöytäkirja 129/2004 vp

PTK 129/2004 vp

129. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

 

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyy mietinnön vastalauseessa olevan lausumaehdotuksen, jossa todetaan, että tutkimus-evo-rahoitusta ei pidä vähentää ensi vuodelta, koska me suomalaiset haluamme, että meitä edelleen hoidetaan tutkituin ja uudenaikaisin lääketieteellisin menetelmin. Suomalaisen lääketieteellisen ja hoitotieteellisen tutkimuksen ei ole syytä jäädä jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Ehdotan lausumaehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Tämän lain käsittelyssä hyvin ykkösasiaksi nousivat evo-asiat eli tutkimuksen ja opetuksen määrärahat, ja niin kuin ed. Asko-Seljavaara toi esille, niitä ei todella tulisi vähentää.

Kannatan lausumaehdotusta, jonka ed. Asko-Seljavaara teki ja toi mietintöön ja joka sisältää siis tämän evon, että niitä rahoja ei vähennetä.

Erityisesti tässä erikoissairaanhoitolain muuttamisessa tietenkin myös oli esillä erityishoitotason keskittäminen, ja siitä käytiin myös hyvä keskustelu, mutta evo nousi, ja kannatan todella lämpimästi tätä.

Keskustelu päättyy.