Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Kriisinhallintatoiminnan mandaatti

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Minunkin kysymykseni liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja siihen, mitä pääministeri Vanhanen on julkisuuteen lausunut. Te — pääministeri Vanhanen, kuunnelkaa nyt, ettei tarvitse sitten kysyä, mitä minä kysyin — joitakin päiviä tai oikeastaan hyvä viikko sitten totesitte julkisuuteen, että teidän tahtonne voitti presidentin tahdon kysymyksessä, minkälaisella mandaatilla lähetetään sotilaita ulkomaille. Tämä on aika paljon sanottu — ei ihan sanatarkasti, mutta viesti oli se — että teidän tahtonne voitti presidentin tahdon.

Kun me nyt elämme avoimessa yhteiskunnassa, olisi kyllä paikallaan kertoa, mitkä olivat ne vahvat argumentit, jotka kaatoivat presidentin tahdon tässä kysymyksessä.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Minulla on kaksi korvaa, kuulen kyllä.

Tässä nyt tuodaan tämä presidentinvaalikeskustelu ehdokkaiden kesken tähän saliin. Olen kertonut sen, mikä on kaikkien nähtävissä. Aikanaan julkisesti katsoin, että tässä kriisinhallintatoiminnassa mandaattipykälää pitää laajentaa. Emme voi jäädä vain YK:n turvaneuvoston viiden pysyvän jäsenen vangiksi, jos 25 EU-jäsenmaata yksimielisesti ovat valmiita aloittamaan YK:n peruskirjan mukaisen operaation. Tähän keskustelujen jälkeen on päädytty.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Eihän tuossa ollut mitään uutta. Kyllä presidentti tämän tiesi, ja jokainen tiesi, että pelisäännöt ovat nämä. Haluan tietää, mitkä olivat ne argumentit, millä te onnistuitte muuttamaan presidentin mielipiteen. Minusta on ihan oikein, että te presidenttiehdokkaana myöskin suurelle salille ja koko kansalle ilmoitatte, miten vahva te olette, kun te onnistuitte kaatamaan presidentin mielipiteen.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kysyjä yrittää saada sanoja suuhuni, jotta käyttäisi niitä taas uudella versiolla. Minusta eduskunta juuri kriisinhallintalain yhteydessä käsittelee tätä kysymystä. Ne argumentit, ne vahvat argumentit, liittyvät tähän maailman muuttumiseen. EU:lla pitää olla toimintakyky. Emme jää vain sen vangiksi, mitä YK:n turvaneuvoston viisi jäsentä päättävät. EU:kaan ei kriisinhallintapäätöksiä tehdessään voi rikkoa YK:n periaatteita, ja toisekseen on toinenkin lukko: EU:ssa tarvitaan kaikkiaan 25 maan yksimielinen kanta, ennen kuin EU voi aloittaa operaatioita.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​