Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Yliopistojen tuottavuusohjelma

Pehr Löv /r:

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! Statsförvaltningens produktivitetsprogram och en eventuell gemensam tjänstebank strider mot universitetens grundlagsenliga autonomi. Med internationella mätare mätt är våra universitet effektiva och de har goda utvecklingsprogram. Ämnar regeringen genomföra produktivitetsprogrammen för universitetens del också trots det här?

Valtionhallinnollinen tuottavuusohjelma ja siihen liittyvä keskitetty virkapankki rajoittaisi yliopistojen perustuslaillista autonomiaa. Kansainvälisellä mittarilla mitattuna meidän yliopistomme ovat tehokkaat ja niillä on selvät kehittämisohjelmat. Aikooko hallitus tästä huolimatta viedä läpi tuottavuusohjelman myöskin yliopistojen kohdalla?

Opetusministeri  Antti  Kalliomäki

Puhemies! Kysymys koski siis tätä virkapankkiasiaa, sen perustuslainmukaisuutta. Sitä ei ole juristiasiantuntijakäsittelyssä sillä tavalla käyty läpi, että voitaisiin vetää tämä johtopäätös. Sen sijaan se aikanaan varmasti tulee esiin, koska hallituksen tarkoitus on edetä sillä tavalla, että tämä virkapankki kuitenkin etenisi ja nimenomaan keskitetyssä muodossa. Sitten aikanaan asiaan palataan.

Pehr Löv /r:

Herra puhemies! Millä tavalla voitaisiin laajentaa ja monipuolistaa yliopistojen taloudellista perustaa? Onko esimerkiksi harkittu verovapaiden lahjoitusten ylärajan poistamista?

Opetusministeri  Antti  Kalliomäki

Puhemies! Se on yksi asia, joka on arvioinnissa. Itse asiassa olen juuri nimittänyt työryhmän tai kaksi selvitysmiestä, jotka arvioivat yliopistojen taloudellista asemaa ja sen mahdollista laajentamista. Tämäkin asia tulee siinä yhteydessä esiin.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​