Täysistunnon pöytäkirja 130/2001 vp

PTK 130/2001 vp

130. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

 

Matti  Saarinen  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Täydentääkseni vielä aikaisempia puheenvuoroja totean sen, miksi pidän tässä yhteydessä aika tärkeänä keskustella tästä asiasta ja pitää tätä esillä, vaikka kello on jo aika paljon. Syy on se, että Veikkaus Oy:n voittovarojen jakosuhteisiin ja Veikkaus Oy:n samoin kuin Raha-automaattiyhdistyksenkin voittovaroihin on kohdistunut sellaisia hallintotoimenpiteitä, että niillä on suomeksi sanottuna konstailtu. Hallinto on konstaillut. Eduskunnan periaatteet, linjaukset, ponnet eivät ole tuottaneet sellaista tulosta kuin me olemme täällä toivoneet porukalla. Onneksi eduskunta on yhä jämäkämmin kuten arpajaislain yhteydessä ja eri budjettikäsittelyjen yhteydessä ottanut näissä asioissa reilumman ja rankemman ja vankemman otteen, mistä lausun iloni. Sen tähden ne asiat, joista edelläkin puhuttiin, vaativat sitä, että eduskunta vähän skarppaa myös siellä, ettei hallinto konstaile. Tämä on tämmöistä jotenkin spekulatiivista rahaa, kun sitä kerätään markkinoilta, ja siinä ei ole kovin tiukkaa lainsäädäntöä. Siinä on harkinnanvaraa niin paljon myös hallinnossa. Sen vuoksi eduskunnallakin pitää olla siellä aika vahva ote, niin kuin on viime vuosina ollutkin, kiitos muun muassa sivistysvaliokunnalle.

Yleiskeskustelu päättyy.