Täysistunnon pöytäkirja 131/2005 vp

PTK 131/2005 vp

131. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2005 kello 15 (15.31)

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys metsäverotuksen siirtymäkaudesta, ja toivon, että mietittäisiin, miten ne pinta-alaverotuksesta myyntiverotukseen siirtyvät metsänomistajat, jotka joutuvat kärsimään noin 40 miljoonan euron tappiot eivätkä voi niitä vähentää missään, miten nämä tilalliset, joilla on nämä tappiot, saisivat jonkinlaisen keinon hoitaa tätä talouttaan eteenpäin. Meillähän on vajaat 40 prosenttia metsänomistajista pinta-alaverotuksessa ja runsaat 60 prosenttia myyntiverotuksessa, ja nämä metsät ovat Etelä-Suomessa.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Se, mikä nyt on ollut näkyvissä metsissä, on se, että tämä metsäverotuksen luonteen muuttuminen on lisännyt hakkuiden kasaantumista ja on kiirehditty nyt suorittamaan ne kaikki hakkuut, jotka on ollut mahdollista tehdä tämän vanhan järjestelmän pohjalla. Siitä on kyllä aika vahva rasitus metsäluontoon. Muutenkin näiden kestävien metsälakien noudattaminen on aikamoinen haaste, ja se yritys jättää puuta pystyyn 6 kuutiota hehtaaria kohti tuntuu aina ensimmäisessä myrskyssä kaatuvan. Eli kaiken kaikkiaan tässä kyllä on ollut aikamoinen ylimenokausi. Itse kyllä katsoisin, että kaikki sellaiset pidennykset, joilla pyritään ikään kuin vain välttämään metsän myynnistä tulevia verovelvollisuuksia, eivät ole myöskään ekologisesti kannatettavia.

Risto Kuisma /sd:

Arvoisa puhemies! Tietysti tätäkin lakia voi puolustella. Toisaalta voi todeta, että tässä metsäverotuksen muutoksessa on ollut erittäin pitkä siirtymäaika ja siihen on ollut mahdollisuus varautua. Siitä huolimatta on toistuvasti tullut näitä siirtymäkautta koskevia lakeja. Tämä ilmeisesti nyt on niistä viimeinen. Tietysti veronmaksajien kannalta nämä tuntuvat hyviltä, mutta olisi voinut toivoa, että kerralla nämä olisi ratkaistu.

Itsekin pienenä metsänomistajana en ole kyllä nähnyt tämmöisiä epäkohtia. Ehkä ne ihmiset, joilla tämä metsänomistus on suurempaa luokkaa, tästä kärsivät. Toivottavasti valtiovarainministeriö ja verottaja muissakin vastaavissa tilanteissa on yhtä pitkämielinen ja antaa näitä lievennyksiä, koska monissa verotusta koskevissa asioissa on paljon suurempiakin epäoikeudenmukaisuuksia, joille ei kyllä verottajalta liikene minkäänlaista myötätuntoa, puhumattakaan, että tehtäisiin tällaisia erityisiä siirtymäkauden verolakeja.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä metsäverotusjärjestelymuutoksessa on kyllä oltu metsänomistajia kohtaan varsin pitkämielisiä. Tämä siirtymäaika on ollut todella pitkä; tosin on se metsänkiertoaikakin pitkä, mutta myöskin tämä verotuksellinen muutosaika on ollut varsin pitkä. Tämä nyt olemassa oleva tilanne on tiedetty todella pitkän aikaa, siihen on voitu varautua, ja jos joku metsänomistajista syyttää sitä, että on tullut niin kun äkistään kohdelluksi, niin kyllä täytyy sanoa, että silloin on vähän niin kuin mielenlaadussa vikaa. Kyllä tässä sellaista pitkämielisyyttä on osoitettu, ja sekin, että nämä metsien hakkuut, päätehakkuut, saattavat kumuloitua juuri tähän ajankohtaan, on ollut täysin odotettua, mutta sen suhteen vaan voisi todeta, että se ei ollut niin paha, kuin odotettu oli.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan sanoa, että kuitenkin valtaosa metsänomistajista arvostaa hyvää metsänhoitoa ja se on erittäin tärkeää. Joka kuudes vastaantulijahan, jos tästä rakennuksesta lähtee ulos, on metsänomistaja, ja valtaosa omistajista on kuitenkin kohtuullisen pienten pinta-alojen omistajia. Metsänomistuksesta on noin 30 prosenttia palkansaajilla ja noin 30 prosenttia eläkkeensaajilla, että ei sieltä välttämättä löydy yhtä yhtenäistä puoluetta tai ammattikuntaa, vaan kyllä se aika heterogeeninen väki on, joka tämän asian takana on. Mielestäni tämä pinta-alaverotuksen siirtymäkausi olisi saanut olla ehkä lyhyempi ja reippaampi, kun yleensähän asia on niin, että kun juttu pitkistyy, niin se mutkistuu.

Keskustelu päättyy.

​​​​