Täysistunnon pöytäkirja 133/2001 vp

PTK 133/2001 vp

133. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Eduskunta edellytti aikoinansa sitä, että täytyy saada tämmöinen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta tähän tasavaltaan. Tältä pohjalta ministeriö on sitten valmistellut esityksen, ja se on saatu maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsiteltyä. Täällä ei ole valiokuntamme puheenjohtaja esittelemässä mietintöä, niin että en puutu tähän, en käytä esittelyhenkistä puheenvuoroa, mutta sen sijaan käytän poliittisen puheenvuoron yhdestä ainoasta asiasta, nimittäin siitä, että valiokunnan mietinnön, joka muuten on yksimielinen, loppupuolella on edellyttämisponsi, jossa sanotaan: "Valiokunta edellyttää, että selvitetään mahdollisimman pikaisesti kotieläimillä harjoitettavaan seura- ja harrastustoimintaan liittyvät periaatetason kaupalliset ongelmat."

Arvoisa puhemies! Täällä käsiteltiin, oliko se viime viikolla, kuluttajansuojapuolen lainsäädäntöä, jossa olivat kysymyksessä myöskin ihan täsmälleen samat asiat. Tällä välillä on jo ministeriöstä tullut vaste, elikkä kun siinä mietinnössä ehdotettiin, että nämä asiat hoidettaisiin, tehtäisiin selvittelytyö, on tullut ministeriöstä vaste jonkin kirjallisen kysymyksen vastausosassa, että ei myö tehhä mittään.

Arvoisa puhemies! Ei tämä nyt vetele. Nyt on ihan täysin vakavasti lähdettävä liikkeelle ja selvitettävä nämä rajatapaukset. Toisin sanoen pitää olla kuluttajansuoja selvitettynä harvinaisen tarkkaan. Esimerkiksi joku ostaa koiran ja se koira on sen laatuinen, että se ei vastaa sitä, mitä kaupantekotilanteessa on väitetty koiran olevan. Se saattaa olla sellainen, joka käy ihmisten kimppuun. Tässä on tuore kuolemantapaus Tampereen tienoilta. Saattaa olla tilanne, jossa koiraa on lääkitty sillä tavalla, että se on eräällä tavalla saatu keinotekoisesti käyttäytymään asiallisesti ihmisiä kohtaan, mutta sitten toisessa tilanteessa se käykin ihmisen kimppuun elikkä kysymys on koirasta, jolle parempi olisi elämästä hautuumaalle siirto kuin elämän jatkaminen. Kun näissä kaikissa tapauksissa liikutaan sillä raja-alueella, onko kysymys eläinlääkärin toimeen liittyvästä vai puhtaasti kaupalliseen toimeen liittyvästä tapahtumasta ja proseduurista, tämä vaatii erillistä selvittelytyötä. Tämä vaatii sitä, että mahdollisimman pikaisesti näihin asioihin saadaan ratkaisu.

Minulle on kerrottu, että Tampereen tapauksessa kävi sillä tavalla, että syyttäjä ikään kuin jäi odottamaan eduskunnan käyttäytymistä ja toimintaa tässä asiassa, mikä on eduskunnan mielipide. Nyt on sitten nähty, ettei ministeriö korvaansa lotkauta. Nyt sitten eduskunnan pitää kahden eri valiokunnan toimesta olla aktiivinen, jotta tapahtuisi jotakin. Minä toivon hartaasti, että ministeriön virkamiehet tämän puheenvuoron lukevat ja sillä tavalla pöytäkirjasta on jotakin hyötyä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​