Täysistunnon pöytäkirja 134/2004 vp

PTK 134/2004 vp

134. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

 

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti vaan totean, että kyseessä on pitkälti hyvin tekninen muutos, koska tässä maatalousyrittäjien luopumistukilainsäädäntö saatetaan vastaamaan samoja perusteita, mitä on tehty muihin eläkelainsäädäntöihin, eli nämä molemmat uudistukset, niin 8) asia kuin 9) asiakin, ovat maatalousyrittäjien eläkejärjestelmän harmonisointia siihen eläkejärjestelmään, mikä on tulossa voimaan ensi vuoden alusta muiden eläkkeiden osalta. Sen pitempää ei tämä mietinnön esittely kaipaa.

Yleiskeskustelu päättyy.