Täysistunnon pöytäkirja 134/2004 vp

PTK 134/2004 vp

134. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

 

Erkki  Virtanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Koska valiokunnan puheenjohtaja joutui lähtemään Kelan valtuutettujen kokoukseen, lienee tällä kohdalla paikallaan todeta, että tässä samoin kuin seuraavassakin lakiesityksessä levitetään tämä kuuluisa taitettu indeksi nyt myöskin näiden tietyllä tavalla eläkettä vastaavien korvausten piiriin. Tämä perustuu yksiselitteisen selkeästi suureen eläkeuudistukseen, joka tulee nyt täysimääräisenä voimaan ensi vuoden alussa, kun muun muassa valtion ja kuntien eläkkeet ja työeläkkeet, yksityisen puolen työeläkkeet tulevat voimaan uuden sisältönsä osalta. Siltä osin nämä ovat jo aiemmin hyväksyttyjen lakiesitysten vääjäämätöntä seurausta. Tästä syystä, vaikka teoreettista halua sinänsä olisi ollut, en minä tehnyt samoin kuin eivät muutkaan aiemmassa vaiheessa taitetun indeksin poistamista vaatineet valiokunnan jäsenet tehneet vastalausetta tästä asiasta. Niin monesti hallituspuolueitten kanta tässä suhteessa täällä on ollut nähtävissä.

Sen sijaan on kuitenkin syytä todeta, että tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys osoittaa mielenkiintoisella tavalla sen, mistä eläkeläiset jo ennen vaaleja ja nyt vielä vaalien jälkeenkin ovat meille kansanedustajille olleet vihaisia. Nimittäin tässä tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmässähän siirrytään samaan kuin näissä varsinaisissa eläkelaeissa. Puoliväli-indeksistä eli 0,5:n sekä palkka- että hintaindeksien huomioon ottamisesta siirrytään nyt 0,8:n hinta- ja 0,2:n palkkaosuuden huomioon ottamiseen.

Tässähän ei ole sinänsä mitään kummallista tai mielenkiintoista, mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että tähän esitykseen on sisällytetty kertakorvaus, joka tapahtuu aina tietyn määräajan kuluttua tästä korvaustapahtumasta. Ja minkä takia tällainen kertakorvaus tänne sitten ollaan tuomassa? Se johtuu siitä, että siirtyminen tähän taitettuun indeksiin tältä osin johtaisi erityisesti nuorena vammautuneitten osalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Se taas johtuu siitä, että jos hintakehitys toteutuu sellaisena kuin sen on oletettu näitten eläkeratkaisujen yhteydessä toteutuvan, jonka vuoksi tämä taitettu indeksi on itse asiassa tehtykin ja voimassa pidetty eli eläkemaksujen kurissa pitämiseksi, niin täällä se selkeästi johtaa kohtuuttomuuksiin.

Nyt voidaan kysyä, että jos ja kun yksittäinen eläkeläinen elää tarpeeksi vanhaksi ja "nauttii" taitetusta indeksistä, niin eikö aivan samalla tavalla hänen osaltaan, vaikka hän ei olekaan eläköitynyt nuorena, jouduta kohtuuttomuuksiin. Laskimme ed. Soininvaaran kanssa valiokunnassa, että jos tämä laki olisi ollut voimassa esimerkiksi vuonna 1960, jolloin silloin 18-vuotias olisi vammautunut ja olisi eletty tämän nyt voimaan tulevan korvausjärjestelmän mukaan, niin kyllä vaikutukset olisivat rahassa laskien varsin dramaattiset. Niitä ei olisi korvannut myöskään tämä kertakorvaus, joka nyt välitarkistuksena tullaan jatkossa tekemään.

Pelkistäen voi sanoa, että tähän tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmään tehdään olosuhteitten pakosta kertakorvausjärjestelmä, joka samalla kuitenkin ikään kuin välillisesti osoittaa, että siirtyminen puoliväli-indeksistä taitettuun indeksiin tältä osin pitää sisällään erittäin suuren vaaran kohtuuttomuuksiin joutumisesta, ja se osoittaa myöskin sen, että kohtuuttomuuden vaara on olemassa myöskin normaalien eläkejärjestelmien indeksijärjestelmien osalta.

Yleiskeskustelu päättyy.