Täysistunnon pöytäkirja 135/2004 vp

PTK 135/2004 vp

135. KESKIVIIKKONA 8. JOULUKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

 

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä laki on säästölaki ja aina uudistettu uudestaan vuosi kerrallaan; muistaakseni 11 vuoden takaa on tämä säästölaki. Tämä tarkoittaa sitä, kun esimerkiksi työttömyysturvaa määritellään, niin silloin on laitettu tämmöinen 5,1 prosentin leikkuri vuodelle 2005 ja muistaakseni tämän vuoden leikkuri on ollut jotain 4,8.

Tämä on lainsäädäntö, joka koskettaa työttömiä ja heikentää sitä turvaa, jota työtön saa. Tässä olisi kyllä moneen otteeseen odottanut sitä, että kolmikannan kautta olisi tätä asiaa voitu hoitaa. Tämä on todella leikannut työttömien henkilöitten pussista tämän summan, mitä tämä leikkuri on. Edelleen vaikuttaa siltä, että tässä on tulossa tulevaisuudessakin vähän tämän tyyppistä, että aina kerran vuodessa tämä päätetään. Tämä on aika huonoa lainsäädäntöä sen suhteen. Toisaalta jos on joku leikkauslaki aikoinaan tehty, niin ei kai voi ajatella, että kaikkein köyhimmille jää se leikkauslaki päälle, kun samanaikaisesti kuitenkin tupopaketin yhteydessä varakkaimmat henkilöt saavat sitten taas verohuojennuksia.

En ole kannattamassa hylkyä. Tiedän, että vasemmistoliitto sen tekee, ja se on ihan aiheellinen, mutta toivon, että ensi vuoden aikana löytyisi ratkaisu, jolla tämä pystyttäisiin katsomaan niin, että ei enää tuoda sitä tänne sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöydälle kerran vuodessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Marjaana Koskinen edellä totesi, niin tämä lakiesitys yksivuotisena taitaa olla täällä nyt kolmattatoista kertaa peräkkäin. Kuten ensimmäisessä käsittelyssä totesin, niin mitään perusteita tämän lain uudelleensäätämiseksi enää ei ole; ei niitä tainnut olla silloin aiemmassa vaiheessakaan, mutta etenkään enää niitä perusteita ei ole. Ne perustelut, jotka hallituksen lakiesityksessä ovat, on silloin 13 vuotta sitten kehitetty sinne puhtaan näennäisesti selittämään huonon lain muka hyviä tarkoituksia. Tässä ollaan ikään kuin edistämässä työttömien, sairaitten, vammautuneitten solidaarisuutta työssä olevia kohtaan, mikä on tietenkin täysin käsittämätöntä, jos nyt sitä halutaan edes vähän rehellisesti ajatella.

Tästä syystä, jotta tähän asiaan nyt lopullisesti saataisiin parannus, jotta tämä viimeinen voimassa oleva Ahon hallituksen raippavero saataisiin kumotuksi, ehdotan, että eduskunta vastalauseeni mukaisesti hylkäisi tämän lakiehdotuksen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä ed. Virtasen tekemää lakiehdotuksen hylkäysehdotusta.

Niin kuin täällä on jo tullut esille, kysymys on huonosta lainsäädännöstä. Aikaisemmin tässä salissa käytiin keskustelua, että tämä hallitus ei sentään leikkaa, ei tee leikkauslakeja. Tässä kuitenkin on nyt kysymys siitä, että leikataan, ja varsinkin kun se kohdistuu mielestäni hyvin epäsolidaarisesti eli näihin työttömiin, pitkäaikaissairaisiin ja niihin, jotka jo muutenkin ovat tiukoilla ja hyvin heikossa taloudellisessa asemassa, niin tämänlaista vuosittaista päätöstä ei tulisi tehdä. Varsinkin kun tästä on valiokunnassakin käyty keskustelua jo aikaisemmin, että tämä pitäisi jo lopettaa tai tätä ei tulisi enää jatkaa, niin tämä olisi voitu nyt tehdä eikä jatkaa tätä vuosittaista päätöstä. Kyllä tämä prosenttikin tässä on noussut: jos se on aikaisemmin ollut 4,85, niin nyt se on, oliko se 5,1. Jos on kysymys lamavuosien leikkaussäästölaista ja, niin kuin täällä mainittiin, jopa Ahon hallituksen raippaveroista sun muista, niin kyllä meidän nyt pitäisi tässä talouskehityksessä päästä jo parempaan lainsäädäntöön ja tukemaan näitä heikommassa asemassa olevia. Kannatan siis tätä vastalausetta.

Keskustelu päättyy.