Täysistunnon pöytäkirja 135/2004 vp

PTK 135/2004 vp

135. KESKIVIIKKONA 8. JOULUKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

23) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti: Tämän asian suhteen käytin kohtuullisen laajan puheenvuoron ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, ja myöskin sen käsittelyn yhteydessä oli laaja keskustelu, johonka myös useampi ympäristövaliokunnan jäsen osallistui. Totean, että hallituksen esitys on oikeansuuntainen, positiivinen, tämä on yksimielinen kanta myös valiokunnassa. Valiokunta muutti hallituksen esitystä mielestämme oikeaan suuntaan. Erityisryhmien määrittely tehtiin sellaiseksi, että siinä ei luetella erilaisia vammais- ja mielenterveysryhmiä vaan tehdään ryhmittely näiden ihmisten tarpeen mukaan: minkälaisia tukimuotoja he tarvitsevat, ovatko asunto-olot erityisen huonot taikka edellyttääkö asunto-olojen järjestäminen tukipalveluja jne. Siis tämä tarve on se pääasia, ei se nimitys, millä nimitämme näitä ryhmiä.

Toinen tärkeä asia, joka on positiivinen, on tämä avustuksen suuruus. Kaikkein eniten avustusta ja tukea tarvitsevien ryhmien kohdalla valiokunta yksimielisesti esittää, että tuki nostetaan 35 prosenttiin, 8 §:ssä tämä asia tulee esille. Näin ollen on varsin hyvä, että valiokunta jälleen kerran pystyi myös parantamaan hallituksen esitystä. Tässä voin todeta, että meillä on myös hyvät hallitusryhmät, jotka pystyvät tähän yhteistyöhön.

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä on yksi parhaita tämän syksyn lakeja. Erityisryhmien määrittely, kuten tässä valiokunnan puheenjohtaja Tiusanen toi esille, saattaa tuntua tässä alkuperäisessä muodossaan aika vaikealta käsitellä, ja kävi varsin selväksi myöskin valtiovarain asunto- ja ympäristöjaoston kuulemisissa, että hyvin herkästi tämän tyyppisessä laissa ja lain sisällössä esimerkiksi eri vammaisryhmät tai eri henkilöryhmät ikään kuin asetetaan vastakkain. Sitten se painopisteen hakeminen, saavatko tätä rahaa opiskelijat vai vanhukset vai kehitysvammaiset vai mielenterveyskuntoutujat, saattaa keskustelun aika ongelmalliseksi. Siinä mielessä tämä ympäristövaliokunnan linjaus on varmasti tilannetta selkeyttävä. Se on kaiketi selvä, että tämä on alkua ja tarpeet tämän tyyppiselle rahoitusmuodolle ovat ilmeisen suuret. Se varmasti tulee jatkossa huomioida.

Keskustelu päättyy.

​​​​