Täysistunnon pöytäkirja 135/2004 vp

PTK 135/2004 vp

135. KESKIVIIKKONA 8. JOULUKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

24) Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

 

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Äskeiseenkin keskusteluun lyhyesti viitaten totean, että Lapissa on kypsytty hyvin laajasti ymmärtämään kansallispuistojen ja niiden laajentamisen merkitys matkailun kannalta. Tämä koskee myös tätä asiaa, jota käsittelemme. Lapissa tarvitaan myös metsäteollisuutta, sen vahvistamista, sen jalostusasteen nostamista, ja Kemijärven sellutehdas on meille äärimmäisen tärkeä. Kemijärven sellutehtaan asema nyt kaikkinensa on parempi kuin aikaisemmin osana Stora Ensoa ja osana Kemin tehtaita, eikä nyt tässä ole mitään sellaisia järjestelyjä tulossa, jotka olisivat puunsaantia heikentämässä. Kysymys on vain jo suojeltujen alueitten statuksen nostamisesta.

Simo Rundgren /kesk:

Arvoisa puhemies! Se, mikä tuli sanottua tuossa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston yhteydessä, todellakin sopii myöskin tähän Itä-Lapin puolelle sijoitettuun kansallispuistoon. Lappi on laaja maakunta, noin yksi kolmasosa Suomea, ja siellä on tietysti pinta-alallisesti todella paljon jo suojeltuja alueita, näitä kansallispuistoja. Mutta sama pätee tässä, että erittäin hyvähenkiset kuulemistilaisuudet paikan päällä oli, ja tässäkin voi lausua kiitokset ympäristövaliokunnalle siitä, että se on suhtautunut niin vakavasti näihin, että on käynyt paikan päällä kuuntelemassa ihmisten tarpeita ja toiveita. Myöskin minusta ed. Tennilä puhui aivan merkityksellisiä asioita metsätaloudesta suhteessa Kemijärveen. Siinä tietysti meillä on iso haaste, että me saamme myöskin sen Ylä-Lapin metsäntuotannon sopeutettua muihin maankäyttömuotoihin, matkailuun, poronhoitoon. Kyllä nämä kaikki sinne mahtuvat, kunhan hyvää tahtoa on, ja silloin siellä on työtä ja toimeentuloa paikallisella väestöllä.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Tämä keskustelu kansallispuistoista, etenkin Lapin suurista, kookkaista kansallispuistoista, liittyy myöskin siihen, että Suomi on ratifioinut Cartagenan pöytäkirjan, joka on osa Yhdistyneiden kansakuntien biodiversiteettisopimusta. Tämä jälkimmäinen on vuodelta 1992, Riossa syntynyt, ja Cartagena on ikään kuin sen yksityiskohtainen alasopimus. Tämä asia on osa kansallispuistojen merkitystä, että siellä todellakin lajeilla, biodiversiteetilla, on mahdollisuus säilyä, sen lisäksi, että ne paikallisesti myös auttavat alueiden kehittymistä ja taloudellista hyvinvointia. Niin kuin edustajat Rundgren ja Tennilä jo aikaisemmin molemmat ovat todenneet, kunnat ovat todellakin muuttaneet myös asenteitaan. Nyt Lapissa on todellakin positiivinen käsitys tästä, muun muassa Sodankylässä, missä meillä oli mahdollisuus nyt syksyllä käydä, mihinkä ed. Rundgren viittasi. Kiitoksia vielä ed. Rundgrenille, Kolarin kunnan edustajalle, joka on sieltä siis kotoisin, Länsi-Lapissa meillä oli mahdollisuus olla yhdessä, ja sitten Itä-Lapissa ed. Mustajärvi oli mukana. On hyvä tuki valiokunnan käynnille, että on paikallisia kansanedustajia mukana. Olisimme mielellämme nähneet myös ed. Tennilän siellä paikalla.

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Itä-Lapissa myöskin työelämä- ja tasa-arvovaliokunta noin vuosi sitten vieraili, kun tämä Kemijärven Salcompin tilanne oli aika vaikeana siellä päällä. Kävimme paikkakunnilla Salla, Savukoski, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Siellä kyllä tuli esiin tämä ed. Tennilänkin esiintuoma näkemys, että matkailuasia on erittäin tärkeä näillä seuduin myöskin työpaikkojen syntymisen suhteen.

Kun työllisyysasioissa olimme liikkeellä, niin kyllä siellä periaatteessa tuli vahvasti esille se, että ei tämä aina ole helppoa ollut tämä yhteistyö näitten kansallispuistojen, siellä liikkumisen, siellä matkailun, yrittämisen kanssa, kyllä niitä terveisiä pyydettiin tänne tuomaan, että laitettaisiin tämä homma nyt sujumaan. Totta kai kansallispuistoilla on oma itseisarvonsa, minkä takia ne on perustettukin, mutta kyllä siellä pitää ihmisten pystyä elämään. Niissä olosuhteissa jos joku alkaa yrittämään ja esimerkiksi matkailusta ja ohjelmapalveluista leipänsä ottamaan, niin kyllä minä haluan, että näissä yhteiset pelisäännöt löytyvät ja siitä myöskin sitten leipä siellä paikan päällä irtoaa. Siellä oli aika kitkeriäkin kertomuksia siitä, kuinka asiat eivät olleet paikallisten ihmisten kanssa aikanaan sujuneet hyvin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Todella ed. Ylä-Monoselta hyviä terveisiä. Näitä samoja terveisiä tuli tietysti myös sitten Sodankylässä, kun Pyhän—Luoston kuuleminen tapahtui. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä siinäkin, kun olivat paikalla Metsähallitus ja nämä poromiehet, esimerkiksi paliskuntien edustajat, matkailuyrittäjät, niin löytyi kyllä aika selkeästi myös tietty konsensus, miten vaikkapa moottorikelkkareitistö tulee ohjata niin, ettei niin sanotusti syödä kuormasta eikä tuhota ikään kuin sitä substanssia, miksi matkailu on niin tärkeä asia ja niin kiinnostava asia myöskin Lapissa — esimerkiksi hiljaisuuskysymykset ja rauha, luonnonrauha. Mutta positiivinen oli siis loppujen lopuksi yhteenveto.

Keskustelu päättyy.