Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on Seitsemisen kansallispuiston laajentaminen, joka laajennuksen jälkeen olisi noin 4 550 hehtaaria pinta-alaltaan. Täällä ed. Ylä-Mononen jo viittasi siihen, että se on todella hieno ympäristö. Itselläni on ollut todella mahdollisuus myös siellä yöpyä nimenomaan, ja se on todella vanhaa ikimetsää, jossa on onkeloita, jossa on myöskin niitä paljon puhuttuja ötököitä ja lahopuuta, linnustoa on runsaasti, eri tikkalajeja jne.

Tämä nimenomainen kansallispuiston laajentuminen ei ole aiheuttanut valiokunnassa ristiriitoja. Siitä huolimatta tähän on liitetty tämän mietinnön liitteeksi vastalause samalla tavalla identtisesti kuin kahdessa muussakin. Todellakin kansallispuiston nimi on vain muuttunut. Mutta joka tapauksessa kertaan tässä kohdassa saman, että itse mietinnössä on vastattu näihin kysymyksiin. Tässä mielessä se tuntuu hiukan kummalliselta, jos kohta jokaisella on oikeus toki näihin toimenpiteisiin.

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tulen siis alueelta, kuten edellisessä kohdassa jo totesin, jolla on onkeloita, konkeloita ja ötököitä siellä ihan lähellä, ja siitä voi olla todella ylpeä.

Mutta sitten ihan, kun metsästysasiasta pääasiassa puhutaan, palaan muutaman vuoden taakse, jolloin Seitsemisenkin kohdalla nämä kansallispuistoasiat olivat aktiivisia ja edellinen eduskuntakausi oli menossa. Minä sain kutsun sellaiselle retkelle Seitsemiseen, että bussi tulee Helsingistä, siellä on ympäristöministeriön virkamiehiä ja siellä on luonnonsuojelujärjestöjä ym., ja minä kansanedustajana sain kutsun tällaiselle reissulle. Kun siellä Kurun linja-autoaseman kahvilan kupeessa ulkona odotin sitä bussia, jonka Helsingistä piti tuleman, niin sattuipa kurulainen kuntapäättäjä siihen viereen ja kysyi: No, mitä se kansanedustaja täällä Kurun linja-autoasemalla odottaa? Sanoin, että odotan bussia, jossa ovat ministeriön virkamiehet ja ministeri jne., mennään Seitsemisen kansallispuistoon vähän katsomaan näitä vanhojen metsien suojelualueita ja moottorikelkkareitistöjä ym., jolloin tämä kuntapäättäjä minusta aika osuvasti sanoi: Ihanko totta? He eivät tiedä täällä Kurussa yhtään mitään, että tällaista on meneillään.

Tämä kuvaa suhtautumista mielestäni, ainakin joku vuosi sitten vielä, alueellisiin, paikallisiin toimijoihin, kenties metsästäjiinkin. Toivon kyllä, että se avoimuus, mikä tässä keskustelussa nyt on havaittavissa, koskee kaikkea, mitä työryhmissä tehdään, ja koskee myöskin sitten kaikkea toimintaa tämän lainsäädännön jälkeenkin, että paikalliset ihmiset tietävät, mitä heidän alueillaan ja kunnan alueella ja rajan takana on tapahtumassa. Se on vähimmäisvaatimus: avoimuus ja läpinäkyvyys.

Klaus Pentti /kesk:

Herra puhemies! Näihin ed. Ylä-Monosen ajatuksiin voi kyllä hyvin yhtyä ja nimenomaan tässä Seitsemisen kohdalla, joka sijaitsee oman kotikuntani naapurikuntien alueella. Siellä tämä tilanne oli nimenomaan, että näitä kuntapäättäjiä ei ollut kuultu, ennen kuin sitten maa- ja metsätalousvaliokuntaan tuli Kurun kunnanjohtaja kuultavaksi, mutta näissä kunnissa ihmiset eivät olleet tietoisia tästä asiasta, ja kuitenkin heitä nämä metsästysasiat kiinnostavat erittäin paljon. Itse juttelin niin Kurun, Parkanon kuin Ikaalistenkin kuntapäättäjien kanssa, ja he kaikki totesivat, että alueen kannalta on tärkeää, että siellä alueella hirvikantoja ja pienpetokantoja voidaan säädellä. Kyllä näissä asioissa pitäisi ylipäätään, kun mennään kuntia ja kuntien alueita koskeviin päätöksentekoihin, näitä kuntia kuunnella. Ylipäätään meillä on ongelma kunnissa, koetaan, että ympäristökeskukset liian vähän kuntia kuuntelevat päätöksenteossaan. Tämäkin on yksi asia, missä kuntia ei mielestäni alun perin riittävästi kuunneltu. Tästä pitäisi olla sillä lailla opiksi, että kuunnellaan paikallisia ihmisiä, kun päätetään asioista, jotka kuitenkin vaikuttavat paikallisten ihmisten asioihin ja elinkeinoihin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tähän on ihan pakko viitata vielä, mitä ed. Pentti sanoi, tässä kun on ed. Pentti Tiusanen perään heti tai tämä kaksikko. Tämä 380 hehtaaria on nyt laajennus, joka tekee sitten 4 550 hehtaarin alueen Seitsemisen kansallispuistosta. Nythän ei perusteta uutta kansallispuistoa vaan alle 10 prosenttia liitetään siihen lisää. Se on vähän eri asia.

Olen muuten samaa mieltä, ettei varmasti ole haitaksi luonnonsuojelulle, että pidetään enemmän yhteyttä kuntiin kaiken kaikkiaan. Mutta kun me olemme täällä olleet yhdessä esimerkiksi ed. Seppo Lahtelan kanssa ja muidenkin kanssa perustamassa vaikkapa Repoveden kansallispuistoa, niin molemmat kunnat, joita se koskee — Mäntyharju ja Valkeala — olivat innolla perustamassa sitä. Me olemme täällä perustaneet monta muutakin kansallispuistoa, laajentaneet, nimenomaan tehneet näitä suuria kansallispuistoja: Pyhä—Luosto ja Ylläs—Pallas. Kaikki kunnat — Kolari, Muonio, Enontekiö, jopa Kittilä, jolla ei ole enää alueita siellä, ja sitten taas toisaalta Sodankylä — ovat innolla olleet mukana siinä, ja on ollut monta muutakin kansallispuistoa. Näin ollen kunnat ovat todellakin muuttaneet kantojaan, mutta nämä laajennukset ovat vähentyneet.

Aivan lyhyesti, arvoisa puhemies, joudun ed. Ylä-Monoselle vielä toteamaan: Te totesitte äsken tuolla, että tänään äänestimme tästä Pallas—Ylläkseen liittyvästä lausumasta, mutta siinä oli siis kysymys vain siitä, että ministeri Manninen oli esitellyt valtioneuvoston istunnossa kuntarajan muutoksen ja tämä vei Kittilän kahdelta kylältä ikiaikaiset (Puhemies koputtaa) metsästysoikeudet kansallispuiston alueella, koska siellä ei enää ole Kittilän aluetta. Muulla valtion maalla nämä oikeudet kylläkin jäivät elämään, ja siinä mielessä vain se ponsi oli hiukan epätarkka.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​