Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Köyhyyspaketti

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Eilen täällä täysistunnossa keskusteltiin toimeentulotuesta, josta tänään äänestetään. Eräät hallituspuolueiden kansanedustajat antoivat eilen ymmärtää, että hallitus on ehkä tähän varallisuusveron poistamiseen liittyen, jonka valmistelu on varmaan alkamassa, tekemässä myös köyhyyspaketin. Köyhyyspaketti olisi todella välttämätön ihan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja sen johdosta, että köyhyys on todella laaja ongelma tässä maassa. Eilen ilmeni, että yli 400 000 ihmistä on toimeentulotuen piirissä. Se on lähes 10 prosenttia kansasta. Se on valtavan suuri määrä, ja voi sanoa, että aika häpeällinen maailman kilpailukykyisimmälle maalle.

Herra pääministeri, kysynkin teiltä: Tekikö hallitus tupoveropäätöksen yhteydessä ja varallisuusverosta luopumisen yhteydessä mitään linjauksia tai päätöksiä siitä, että hallitus aloittaisi valmistelun köyhyyspaketin aikaansaamiseksi, niin kuin täällä eräät keskustan edustajat antoivat ymmärtää?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Ymmärtääkseni valtiovarainvaliokunta on esittämässä tiettyä pontta tähän liittyen, ja parhaillaan hallituksen talousarvioesitys on eduskunnan käsittelyssä. Tässä yhteydessä mahdollisesti tähän liittyvä ponsi tulee, ja hallitus tietysti sitten sen pohjalta työskentelee. Mutta koko hallituksen työskentely tähtää Suomen talouden kehittämiseen, tämän yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseen, ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen, sellaisen taloudellisen pohjan muodostamiseen, jonka varassa me pystymme pitämään kaikista huolta. Tämä on oikeastaan hallituksen ohjenuora koko toiminnassa. Se on myös ehkä paras vastaus tähän kysymykseen.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Eläkeläiset, esimerkiksi kansaneläkkeen saajat, ovat saamassa 7 euron korotuksen ensi vuonna, ja ministeri Mönkäre aiemmin ilmoitti, että se on ainoa kansaneläkkeiden tasokorotus tällä vaalikaudella. No, nämä samaiset eläkeläiset saavat ehkä 0,4 prosentin korotuksen eläkkeisiinsä tämän niin sanotun juopon indeksin takia, ja palkansaajat saavat ensi vuonna 2,5 prosenttia palkkoihinsa ja sitten veronkevennykset, mitkä hallitus on luvannut.

Katsotteko todella, että tilanne on sellainen, että vain eduskunnan ponnen kautta hallitus saattaa lähteä liikkeelle? Olisiko hallituksella sellaista santerialkiomaista köyhän asian muistamisen halua ja valmiutta, että se lähtisi oma-aloitteisesti liikkeelle köyhyyden vähentämiseksi edes tästä maasta?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Edustaja kysymyksessään kertoi yhden korotuksen, jonka hallitus on tehnyt, ja sen on eduskunta hyväksynyt. Kaikkein pienimpien päivärahojen kohdalla muistaakseni eduskunta on samoin hallituksen nimenomaisesta esityksestä hyväksynyt yli 90 euron kuukausikorotukset. Hallituksen ohjelmassa, joka eduskunnassa tunnetaan, on tiettyjä kohtia, joista on päätöksiä tehty, ja jos ei ole kaikkia vielä päätetty, ne päätetään. Mutta näistä on hallitusohjelman yhteydessä päätökset tehty ja sen mukaan edetään ja toimitaan. Sen lisäksi luonnollisesti, kun viittasin tähän eduskunnassa käsiteltävänä olevaan ponteen, totta kai hallitus joutuu ottamaan myös eduskunnan päätökset huomioon, jos niitä täältä on tulossa, se on aivan luonnollista. Mutta ministeri Mönkäre jatkaa tästä eläkekysymyksestä.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Jos ihminen elää pelkällä kansaneläkkeellä, hän on varmasti silloin erittäin vaikeassa tilanteessa, jos hänellä ei ole mitään muuta omaisuutta eikä puolisoa, jonka kanssa nuo talouden kustannukset jaetaan. Sen takia ei voi sanoa, että pelkästään jollakin kansaneläkkeen tasokorotuksella kansaneläkkeellä elävien köyhyys poistetaan, vaan tarvitaan täsmätoimia niille ihmisille, jotka siellä ovat todella siinä tilanteessa, että heillä ei muita tuloja ole. Sen takia meillä on eläkkeensaajien asumistuki, meillä on lääkekorvauskatto, maksupalvelukattoa juuri nyt selvitellään, ja toimeentulotuki, jota eläkeläiset liian vähänkin käyttävät tietämättä, että heillä on siihen oikeus niissä tilanteissa, joissa kulut ovat suuremmat kuin tulot. Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme perustuu siihen, että ihmisellä on syyperusteinen sosiaaliturva. Hänellä on oikeus saada etuja siinä tilanteessa, että hän tarvitsee näitä etuja.

Outi Ojala /vas:

Arvoisa puhemies! Vietimme juuri itsenäisyyden juhlapäivää, ja jos ajatellaan niitä, jotka ovat juuri pienituloisia eläkkeensaajia, he ovat tämän yhteiskunnan rakentaneet, eivät välttämättä koskaan ole saaneet täysmääräistä eläkettä. Mutta nyt hallituksella näyttää olevan varaa antaa 30 000:lle Suomen rikkaimmista varallisuusverosta vapautusta mutta noin miljoona eläkeläistä ja työtöntä ja opiskelijaa tulee jäämään myöskin ensi vuonna verohelpotusten ulkopuolelle. Arvoisa pääministeri, olisin nyt kysynyt kuitenkin, kun te nyt lupailette tai suhtaudutte myötätuntoisesti tähän köyhyyspakettiin:

Voisitteko nyt edes jotakin luvata niille köyhille, jotka eivät tiedä ensi vuoden osalta muuta kuin sen, että hinnat tulevat nousemaan ja rikkaat tulevat hyötymään verohelpotuksista?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kerroin jo niitä päätöksiä, joita on tehty, jotka koskevat myös kaikkein pienituloisimpia. Me otamme sen ponnen vastaan. Sanoin, että tulemme sen pohjalta toimimaan. En tiedä vielä sen lopullista sisältöä, mitä siinä eduskunta edellyttää, mutta hallitus tietysti työskentelee oman ohjelmansa puitteissa niiden kehysten osalta, joista olemme yhdessä sopineet ja päättäneet. Näissä puitteissa hallitus työskentelee myös jatkossa.

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun nyt sekä tässä keskustelussa että aiemmassa eduskuntakeskustelussa on käynyt ilmi, että on tarkoitus leipoa jonkinlainen köyhyyspaketti tähän varallisuusveron poiston yhteyteen, kysyisin ajoituksesta:

Esitelläänkö nämä kaksi asiaa ehkä eduskunnassa samanaikaisesti, vai onko tarkoitus, että toinen tulee ensin ja toinen sitten?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tällaisia eri asioita ei pidä tarpeettomalla tavalla kytkeä toisiinsa. Päätökset tehdään erikseen. (Hälinää) Katsotaan nyt, kun saadaan se ponsi, minkälaisia kytkentöjä siinä on olemassa, mutta hallitus on omat esityksensä tehnyt ja toimii ohjelmansa mukaisesti. Koko hallituksen ohjelma on yksi kokonaisuus.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Viime vaalikaudella keskusta — käyttääkseni ed. Soinin oivallista ilmaisua — huusi kitarisat punaisina veronalennuksia vastaan ja tulonsiirtojen puolesta. Nyt tämä hallitus on tehnyt, ja siitä hallitukselle kiitokset, järkeviä veronalennuksia, mutta esimerkiksi ministeri Hyssälän lupaamasta 300 euron korotuksesta kansaneläkkeeseen on toteutumassa vain 7 euroa.

Pakko kysyä, ministeri Hyssälä: Mitä kuuluu taistelullenne 300 euron kansaneläkekorotuksen puolesta?

Pääministerille kysymys: Aikooko hallitus tehdä tällä vaalikaudella todellisen korotuksen kansaneläkkeeseen, koska tämä 7 euroa lähinnä meni tämän puuttuvan indeksin korottamiseen?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Olen nyt ainakin neljä tai viisi kertaa samaan kysymykseen vastannut ja voin vastata siihen edelleenkin: Olen esittänyt tavoitteeksi pienten eläkkeitten korottamisen, eläkeläisten ostovoiman nostamisen, ja silloin luonnollisesti pitää tarkastella sitä kokonaisuutta, mihin täällä jo viitattiin aiemmin vastauksissa, elikkä palvelumaksujen, asumistuen ja muitten tukien kokonaisuutta, jotka eläkeläisillä tähän toimeentuloon liittyvät. Tämä on tavoitteena edelleenkin hyvä. Varmasti nyt, kun maksutyöryhmä esimerkiksi päättää työnsä toukokuun lopussa ensi vuonna, paljon palveluja käyttävien maksut ovat yksi osa sitä kokonaisuutta, jota tässä tarkastellaan.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Mitä varallisuusveroon tulee, sen dynaamiset verotuottovaikutukset ovat minun mielestäni kyllä suuremmat kuin menetykset, mutta se ei kuulu tähän asiaan millään tavalla. Ihmettelen tällaista vastakkainasettelua.

Valtiovarainvaliokunnassa on keskusteltu nimenomaan siitä kokonaisuudessaan ja hallitusryhmien osalta, että hallituksella on tekeillä selvitys, hallituksella on oma ohjelma, ja tältä pohjalta on varmasti tarpeen kaikkein vähävaraisimpien ihmisten elämäntilanteita katsoa ja helpottaa ja siinä tehdä toimenpide-ehdotuksia. Tästä on valiokunnassa lähdetty. Mielestäni nyt pitää katsoa kuitenkin asiallisesti tätä kokonaisuutta eikä täällä asetella tällä tavalla vastakkain ja vähän populistisesti nyt olla köyhän asialla. Se ei kuulosta ollenkaan hyvältä. (Hälinää)

Puhemies:

Kysymystä ei ole esitetty.

Miapetra Kumpula /sd:

Arvoisa puhemies! Kun ensi keväällä sitten odotamme tätä köyhyysselvitystä ja siitä toimenpiteitä ja tehtäviä annettavaksi, myös meidän pureskeltavaksemme, tässä yhteydessä on keskusteltu, mikä on se kaikkein köyhin ja minne täytyy se vähävaraisimpien apu kohdistaa. Haluaisin kysyä hallitukselta:

Miten he käsittävät tämän väliaikaisen köyhyyden, koska siitä on paljon keskustelua käyty? Osan mielestä opiskelijat ovat siinä. En usko, että tämä asumistuen parannuskaan vielä opiskelijoiden leivästä leveää tekee, mutta osa on myös sitä mieltä, että lapsiperheitä voitaisiin käsitellä tai ajatella ohimenevän köyhyyden kautta. Itse olen sitä mieltä, että on liian myöhäistä silloin, kun lapsiperhe on lapset kasvattanut aikuisiksi, siihen puuttua. Näitä käsityksiä peräisin.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Tälle vaalikaudellehan on sovittu tulonsiirtoja 160 miljoonan euron edestä, ja tästä rahamäärästä valtaosa on mennyt nimenomaan vähävaraisten hyväksi sillä tavalla, että pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat nousevat yli 90 euroa kuukaudessa, kotihoidon tuki 42 euroa. On tiedot, että näitä nimenomaan käyttävät valtaosaltaan vähävaraiset. Sitten on näitä muita tulonsiirtoja lapsiperheitten hyväksi hyvin paljon: lapsilisien korotus jne. Mutta varmasti on työtä jatkovuosille vielä vähävaraisimpien väestönosan taloudellisen aseman parantamisessa. Mutta nyt myöskin palveluja kehitetään, joita juuri käytetään paljon, julkisia palveluja, edullisia ja laadukkaita palveluja. Kyllä nämäkin sitten osaltaan auttavat tätä väestöryhmää.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Palaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen toimeentulotuesta. Toimeentulotuen saajilla on lisäksi 7 prosentin asumiskulujen omavastuu, ja tämä on yksi sellainen kysymys, joka on merkittävästi heikentänyt heidän mahdollisuuksiaan tulla toimeen edes siedettävästi.

Aikooko hallitus poistaa nyt tämän 7 prosentin asumiskulujen omavastuuosuuden toimeentulotukiasiakkailta, jotta he todella pystyisivät edes vähimmäistoimeentuloon? Muutoinkin toimeentulotuen määrä on jo jälkeenjäänyt. Rahastahan se ei voi olla kiinni, koska hallitus on valmis antamaan muun muassa Aatos Erkolle noin 1,5 miljoonan euron vuosittaisen verohelpotuksen.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Minä kerroin juuri, minkä verran tulonsiirtoja on tullut ja mistä on jo päätetty. Tästä toimeentulotuen asumisomavastuun poistamisesta ei ole sovittu.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​