Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Opintotuen asumislisä

Minna Lintonen /sd:

Arvoisa puhemies! On hienoa, että hallituspuolueiden yhteistyönä opiskelijoiden asumislisään tullee nyt kauan kaivattu parannus. (Hälinää) Tämähän ei onnistunut kokoomuslaisen opetusministerin eikä valtiovarainministerin aikana, vaikka edellisestä opintotuen korottamisesta on jo nyt kymmenen vuotta. Kysyisin ministeri Kalliomäeltä, koska ministeri Karpela on poissa:

Koskeeko asumislisän vuokrakaton korotus myös toisen asteen opiskelijoita, ja milloin ammattiin opiskelevien taloudelliseen asemaan on luvassa helpotusta?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Arvoisa puhemies! Tähän eduskunta itse vastaa. Tämä päätös, johon edustaja viittaa, on nyt eduskunnassa valmisteltu valtiovarainvaliokunnassa. Siellä se viisaus asuu. (Ed. Zyskowiczin välihuuto — Ed. Lammisen välihuuto)

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty. Anteeksi, ed. Ala-Nissilä, lisäkysymys. (Ed. Lamminen: No niin, nyt vastaa! — Naurua)

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Herra puhemies! Todella (Ed. Lamminen: Kysymys!) valtiovarainvaliokunnassa on yksimielisesti mutta hallitusryhmien esityksestä (Ed. Zyskowicz: Ei, kun opposition esityksestä! — Hälinää) päätetty asumistukea korottaa siten, (Puhemies koputtaa) että se koskee uskoakseni noin 68 prosenttia kaikista opiskelijoista. Tässä suhteessa varmasti se on osaamispanos, jolla opiskelijalla on jossain määrin mahdollista opiskella täyspäivätoimisemmin kuin tähän saakka. (Eduskunnasta: Kysymys!)

Arvoisa puhemies! Minulla ei ole kysymystä. Halusin vain tämän todeta. (Naurua)

Puhemies:

Tämä, pitäisikö sanoa, kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​