Täysistunnon pöytäkirja 140/2014 vp

PTK 140/2014 vp

140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Evankelisluterilainen kirkko huolehtii ensinnäkin kolmesta lailla määrätystä yhteiskunnallisesta tehtävästä: hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Sen lisäksi seurakunnat tekevät arvokasta työtä eri ikäryhmille kasteesta hautaamiseen, myös lähetystyö, diakonia, lasten ja nuorten eri kerhot, ikäihmisten tapahtumat ja sielunhoito sekä jumalanpalvelus erilaisine piireineen. Lisäksi vapaaehtoistoiminta varsinkin joulun alla kokoaa yhteen tekemään joulupaketteja sekä jakamaan vaatteita ja ruokaa, muutamia mainitakseni.

Kuten monet kunnat, myös seurakuntamme elävät kustannuspaineessa: verotulot eivät välttämättä riitä toiminnan tekemiseen, ja henkilökuntaa on laitettu minimiin. On tärkeää, että nyt hyväksymämme muutos toisi vakautta seurakuntiemme talouteen. Vuonna 2016 rahoitus olisi 114 miljoonaa euroa, ja rahoituksen määrä sidottaisiin aina kuluttajahintaindeksiin. Tämä vastaisi nykyisellään seurakuntien yhteisöverotuottoa.

Eli näin lyhykäisesti: tämä on kannatettava esitys.

Keskustelu päättyi.

​​​​