Täysistunnon pöytäkirja 140/2014 vp

PTK 140/2014 vp

140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta

 

Mikko  Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Ajoneuvojen rekisteri-ilmoitusten määrähän on vuosittain peräti yli 2 miljoonaa ilmoitusta. Vuonna 2010 mahdollistettiin ajoneuvon liikennekäyttöön ottoa ja siitä poistaminen sekä katoamisilmoitusta koskevien ilmoitusten tekeminen sähköisen palvelun kautta. Esityksen myötä mahdollisuutta hyödyntää sähköisiä palveluja lisättäisiin huomattavasti nykyisestä, jolloin päästään turhasta paperisodasta.

Tämä on hyvin kannatettava esitys, ja valiokunta on asettunut kannattamaan tätä asiaa.

Keskustelu päättyi.

​​​​