Täysistunnon pöytäkirja 140/2014 vp

PTK 140/2014 vp

140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

 

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Nykyisin voimassa oleva kilpailulain sääntely on aiheuttanut epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia itse asiassa niissä tilanteissa, joissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston suorittaman tutkinnan edellyttämät tiedot ovat olleet muun kuin tarkastuksen kohteena olevan yrityksen tiedossa. Tällaisia ongelmia on esiintynyt muun muassa silloin, kun tarkastettava kohde on tietohallintonsa ulkoistanut. Silloin ei ole kilpailuviranomaisella ollut mahdollisuutta saada niitä tietoja käyttöön.

Tämä lakiesitys poistaa yhdeltä kohdalta tämän ongelman, ja kaiken kaikkiaan tämä on tervetullut muutos.

Keskustelu päättyi.

​​​​