Täysistunnon pöytäkirja 146/2001 vp

PTK 146/2001 vp

146. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2001 kello 14.15

Tarkistettu versio 2.0

24) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ensimmäisen käsittelyn yhteydessä tästä asiasta puhuttiin täällä paljon. Haluan tässä kohtaa vain todeta sen, että valiokunta on tehnyt sillä tavalla hyvää työtä, että tämä asia, kysymys kansaneläkkeellä olevien lapsikorotuksesta, on nyt edennyt, korotus on palautunut. Valiokunnan jäsenet ovat tehneet hyvää työtä, ja näin ollen voidaan todeta, että lapsikorotuksen eteenpäinmeneminen on positiivinen asia eduskunnan työlistalla tänä syksynä.

Keskustelu päättyy.