Täysistunnon pöytäkirja 154/2006 vp

PTK 154/2006 vp

154. KESKIVIIKKONA 7. HELMIKUUTA 2007 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta

 

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys on hyvin tarpeen, ja siitä käytiin pikainen asiantuntijakierros. Sen aikana ilmeni suurta yksimielisyyttä energiateollisuuden keskuudessa siitä, että tähän lakiin tarvittaisiin pieni muutos, ja se koskee lähinnä sitä, että pienimuotoinen tuotanto tulee määritellä tehon perusteella eikä jännitteen perusteella, ja rajaksi esitettiin yhtä megawattia tai vaihtoehtoisesti 1 000 kilovolttiampeeria. Samoin esitettiin, että tuotantolaitoksen omistajan tulisi vastata laitoksen liittämiskustannuksista täysimääräisesti ja että meidän tulisi velvoittaa hallitusta seuraavan lainmuutoksen yhteydessä tarkastamaan, miten nämä muutokset vaikuttavat verkonhaltijoiden ja verkkoon liittyneiden sähkönkäyttäjien asemaan.

Sen johdosta kävimme vilkkaan keskustelun ja päädyimme siihen, että valiokunta teki lausuman, jolla eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa, ettei pienimuotoisen tuotannon verkkoon liittämisestä aiheudu riskiä kohtuuttomasta kustannusrasitteesta yksityisille ja yksittäisille jakeluverkoille ja niiden asiakkaille, ja antaa niitä koskevat ehdotukset eduskunnalle vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Tällä tavalla halutaan saada nopeasti kokemuksia siitä, mitä tapahtuu. Kyseessähän on muun muassa tuulivoimayksiköiden rakentaminen eri puolille maata. Esimerkiksi Vaasan korkeudella rakentamiskustannukset ovat noin 7 miljoonaa euroa, mutta verkon vahvistamiset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa, ja taas kuluttajilta voitaisiin periä 150 000 euroa vuositasolla. Tämähän osoittaa sen, että tällainen sähköntuottaja ei millään tavalla voi tulla tänne verkkoon ilman tukia. Mutta näiden tukien tulisi olla investointitukea eikä sellaista tukea, josta sitten kaikki kuluttajat joutuvat kärsimään. Tässä, arvoisa puhemies tämä.

Yleiskeskustelu päättyy.