Täysistunnon pöytäkirja 155/2014 vp

PTK 155/2014 vp

155. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

 

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Lähtökohtaisesti perussuomalaiset pitävät tätä lääkelain kokonaisuudistusta hyvänä asiana, mutta vastalauseen 2 mukaisesti teen lausumaehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistus tulee ottaa uudelleen tarkasteluun. Lääkekorvausjärjestelmään tehtävien muutosten vaikutuksia on aktiivisesti seurattava, myös suhteessa sosiaaliturvajärjestelmään, ja erityisesti sen vaikutuksia pienituloisten ja paljon lääkkeitä käyttävien lääkkeiden käyttöön on selvitettävä."

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! On todettu ja tutkittu, että siinä vaiheessa, kun ihminen vanhenee — vaikka hänen taloudellinen tilanteensa olisi ollut hyvä — ja kun se ensimmäinen tai toinen sairauskierre alkaa, niin monesti myös tulevat taloudelliset ongelmat ja vaikeudet arkipäiväisessä selviämisessä. Todellakin on hyvin tärkeää, että näitä tulevia muutoksia tullaan seuraamaan tulevaisuudessa ja katsotaan, kuinka ne vaikuttavat pienituloisiin ihmisiin.

Kannatan edustaja Hanna Mäntylän tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​