Täysistunnon pöytäkirja 165/2014 vp

PTK 165/2014 vp

165. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2015 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

 

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ihan tähän hallituksen esitykseen. Kannan sitä samaa huolta, mikä on täällä valiokunnan mietinnössä myös mainittu, elikkä kannetaan huolta äänestysaktiivisuudesta. Tulevissa vaaleissakin varmasti täytyy tehdä kaikkemme, että saamme demokraattisesti ihmiset liikkeelle ja äänestämään ja toimimaan. Kaikki se työ, mitä täällä eduskunnassa on tehty ja minkälaista päivän politiikkaa olemme näyttäneet suomalaisille ja kansalaisille, ei varmasti välttämättä innosta ihmisiä ääniuurnille, koska toiminta on välillä ollut poukkoilevaa. Tämä on se asia, mistä tuolla kentillä ihmisiä tavatessa tulee hyvin paljon palautetta, ja ihmiset sanovat, että heiltä on mennyt usko ja he eivät luota siihen, että poliitikot ajavat heidän asioitaan. Täällä toimiessamme tehkäämme kaikkemme sen eteen, että ihmiset kuitenkin pystyisivät luottamaan niihin päätöksiin, mitä täällä tehdään. Kyllä tämänpäiväinenkin päätös sote-uudistuksesta varmasti mietityttää monia ihmisiä. Siihen toki palataan, ja on hienoa, että sitä on parlamentaarisessa yhteistyöryhmässä tehty.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Meillä kyllä todellakin kannattaisi pohtia tätä meidän vaalijärjestelmäämme vähän syvällisemmin, koska meidän äänestysaktiivisuutemme on niin matala verrattuna nyt vaikka muihin Pohjoismaihin. Meillä on ihmisille epäselvää, mitä he saavat, kun he äänestävät. Meillä vaalijärjestelmä on suhteellinen, eikä siinä mitään, mutta meillä esimerkiksi ei ole monillakaan tiedossa ennen vaaleja, minkä tyyppisiä hallitusvaihtoehtoja sitten olisi. Eli näistä ei meillä puhuta.

Meillä on myös sen tyyppinen vaalijärjestelmä, joka toki on sillä lailla hyvä, että kansalaiset saavat valita vapaasti ne henkilöt — ja totta kai Ruotsissakin näin on — mutta meillähän on monissa muissa maissa, muun muassa Ruotsissa, hieman puoluekeskeisempi vaali, jossa on niin sanotut pitkät listat, joissa puolue asettaa ehdokkaat läpimenojärjestykseen. Minä ymmärrän, että sitä myös pelätään ja siinä on omat vaaransa, mutta se on tuottanut kuitenkin korkeamman äänestysprosentin ja näin ollen kuvastaa ehkä paremmin kansalaisten tahtoa, koska se on vain se tilanne, että meillä syystä tai toisesta äänestysaktiivisuus on merkittävästi alhaisempi. Yksi syy siihen on se, että osa puolueista kosiskelee listoille erityyppisiä ehdokkaita, jotka saattavat olla keskenään asioista enemmän eri mieltä kuin eri puolueitten väliset ehdokkaat keskenään. Tämä on meillä sellainen ongelma, jota pitäisi miettiä.

Samoin sitten vaalien ajankohta. Se, että pannaan kansanvallan viikonloppu huhtikuulle, on tietenkin ihan kaunis ajatus, että se olisi säästä kiinni ja siitä, että totutaan näin tiettyinä hetkinä äänestämään, mutta itse olisin nähnyt vielä tärkeämpänä sen, että olisi pantu nämä eri vaalit samaan ajankohtaan. Silloin myös vastuullisuus politiikassa vahvistuisi sen takia, että ei voi kuntatasolla esimerkiksi puhua yhtä ja tehdä valtakunnan tasolla toista. Tämähän on nyt se ongelma myös meillä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​