Täysistunnon pöytäkirja 169/2014 vp

PTK 169/2014 vp

169. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2015 kello 10.09

Tarkastettu versio 2.0

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

 

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on kyseessä erittäin tärkeä täsmennys, tarkennus ja vahvennus näyttötutkintojärjestelmälle, joka on ollut hyvinkin suosittu. Jos yli 30 000 henkilöä esimerkiksi vuonna 2013 on suorittanut näyttötutkinnon, niin se kertoo siitä, että se on hyvinkin kannatettava. Tässä on täsmennetty nimenomaan tätä tasavertaisuutta ympäri maan, niin että sitten toimitaan samoilla säännöillä, ja myös työelämälähtöisyys on tässä hyvin tärkeä, vahva näkökulma. Tutkintotoimikuntien osalta ja tutkinnon järjestäjien toiminnan osalta on tarkoitus nimenomaan tarkentaa näitä sääntöjä, niin että sitten täyttyisi riittävä taso ja asiantuntemus näitten tutkintojen osalta.

Sivistysvaliokunnassa tehtiin myös sitten täsmennys 8 a §:ään, jossa sitten puhutaan tästä osaamisen tunnustamisesta ja henkilökohtaistamisesta, eli siinä oli tarpeen täsmentää sanamuotoja.

Keskustelu päättyi.

​​​​