Täysistunnon pöytäkirja 171/2010 vp

PTK 171/2010 vp

171. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

 

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Olen tämän lain yhteydessä tehnyt pykälämuutoksiin esitykset, ja ne on jo käsitelty, ja olen sillä lailla toisaalta erittäin tyytyväinen tähän lakiin, että siihen saatiin lausumaesityksiä, jotka liittyvät tämän lain seurantaan, millä tavalla kuvaohjelmalain säätämistä seurataan, kun tähän erityisesti tuli tämä uusi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, ja miten se toimii ja miten sen toiminnan velvoitteet toteutuvat. Pidän sitä erittäin tärkeänä.

Toisaalta tietysti tähänkin lakiin jäi sellaisia asioita, jotka varmasti olisi voinut tässä laissa ottaa paremmin huomioon, joita ykköskäsittelyssäkin nousi esille, esimerkiksi alkoholimainonta, mutta näinhän toivoisin, että ainakin sitten tässä seurantavaiheessa näitä asioita, mitkä vielä liittyvät nimenomaan median kautta tulevaan, millä mahdollisesti on haitallisia vaikutuksia lapsiin, voitaisiin estää.

Paula Sihto /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä ensimmäisessä käsittelyssä nostin esille tämän alkoholin mielikuvamainonnan ja sen kieltämisen ja tämän lain osuuden, voitaisiinko tällä lailla mainoksia myös säädellä entistä enemmän ja lapsia ja nuoria suojella. Käsittelyssä nousi esille, että asiantuntijakuulemisissa ei mainonnan osuutta käsitelty ollenkaan, mitä tietysti hieman ihmettelen, koska mainonnalla ja varsinkin mielikuvamainonnalla on niin suuri vaikutus meidän lasten ja nuorten maailmassa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan yhtyä siihen, mitä edellä on sanottu, ja muun muassa ed. Paula Sihto toi esille mielikuvamainonnan merkityksen. Jos mielikuvamainonnalla houkutellaan alkoholinkäyttöön, tiedämme, että se on tehokasta. Silloin kun tällaisesta mainonnan haitasta puhutaan, niin mainosten tuottajat vähättelevät, mutta kun samat mainosten tuottajat kauppaavat kansanedustajaehdokkaille mainoksia, niin silloin puhutaan mai-nosten suuresta voimasta joka sekunnilla. Tässä on tiettyä ristiriitaa.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä on itse asiassa aika suuri uudistus meidän sähköisessä viestinnässä. Tässä lainsäädännössähän siirrytään ennakkovalvonnasta omavalvontaan ja jälkivalvontaan. Itse pidän tätä varsin perusteltuna ja hyvänä ratkaisuna sen takia, että meillä nämä jakelukanavat lisääntyvät koko ajan. Täytyy kuitenkin todeta tässä edellä puhuneille, että ei tässä lainsäädännössä olla mitään kieltämässä. Tässä lainsäädännössä nimenomaan ollaan ainoastaan lisäämässä informaatiota niin, että nopeasti — jo vaikkapa tv-ohjelman alussa — peleistä tutulla Pegi-järjestelmällä tv-ohjelman katsoja näkee, pitääkö tuo ohjelma sisällään alkoholia, väkivaltaa, seksiä tai jotain muuta, ja se näkyy saman tien sieltä merkeistä. Se näkyy tulevaisuudessa myös samalla tavalla tv-ohjelmissa, ja näin tuo omavalvonta ja tiedon välittäminen tulee lisääntymään.

Arvoisa puhemies! On perusteltua, että myös näitä ikärajoja tässä tarkistellaan, ja ehkä tulevaisuudessa on syytä myös miettiä sitä, että K16-merkinnällä olevat ohjelmat tulisivat samalla lailla kuin K18-ohjelmat myyntitilanteissa tapahtuvissa rikkomuksissa rangaistusten piiriin. Itse myös kannatan sitä, että näitä vedenjakaja-aikoja voitaisiin harmonisoida tulevaisuudessa ja sitten myös ulottaa ne viikonloppuihin, joita ne eivät tällä hetkellä koske. Ne ovat kuitenkin tällaisia tulevaisuuden uudistustarpeita, joita tämän lain jälkeen vielä jää.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Vaikka meillä perustuslaki salliikin kuvaohjelmien ennakkotarkastuksen lasten suojelemiseksi, niin täytyy sanoa, että kyllä normaalissa demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa vallitsee sananva- paus, ennakkosensuurista on luovuttu ja valvonta tapahtuu jälkikäteisesti sitten rangaistuksen muodossa, jos siihen on aihetta. Tämä on askel oikeaan suuntaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​