Täysistunnon pöytäkirja 172/2014 vp

PTK 172/2014 vp

172. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015 kello 10.15

Tarkistettu versio 2.0

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

  jatkui

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Aivan aluksi teen kannanottoehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti:

"Eduskunta katsoo Suojelupoliisin asiantuntijalausuntoon nojautuen, että Suomen profiloituminen kiinteänä osana ISIL:in vastaista koalitiota lisää operaatioon sisältyviä sisäisen turvallisuuden riskejä Suomessa ja aiheuttaa merkittävää uhkatason nousua. Myös suomalaisjoukkojen omasuojaus toimintaan taistelulinjojen välittömässä läheisyydessä ei ole riittävä.

YK:n valtuutuksen puuttuminen niin käynnissä oleville pommituksille ja muille sotatoimille kuin kansainvälisen turvallisuussektorin koulutusyhteistyölle ei anna edellytyksiä alueen vakauttamisen ensimmäisille askeleille. Kuitenkin Syyrian konflikti edellyttää ennen kaikkea suurvaltojen vuoropuhelun jatkamista ja konfliktin osapuolten tuen ja aseistamisen lopettamista sekä ISIL:in nousun takana oleviin taloudellisiin, poliittisiin, etnisiin, uskonnollisiin ja humanitaarisiin syihin puuttumista. Näistä syistä eduskunta ei pidä perusteltuna, että Suomi osallistuu turvallisuussektorin sotilaskoulutusyhteistyöhön Irakissa."

Tässä siis meidän vasenryhmän kannanottoehdotus ja kielteinen kanta tähän osallistumiseen Irak-operaatioon.

Puolustusvaliokunnan yksimielisen arvion mukaan etenkin operaation sisällön, tehtävän, turvallisuustilanteen kuvailun ja riskiarvion osalta selonteko on informaatioarvoltaan varsin niukka, ja niin se todellakin on. Se on eduskunnan tämän viimeisen nelivuotiskauden huonoimpia selontekoja. Siitä puuttuu täydellisesti tuon kriisin poliittinen analyysi ja erilaisten terroristiryhmien ja mutkikkaiden liittosuhteiden analyysi. Tuo selonteko on myös harhainen siltä osin, että se toteaa, että turvallisuustilanne Pohjois-Irakin kurdialueella on rauhallinen ja suhteellisen vakaa, aivan toisin kuin tosiasiat osoittavat.

Puhemies! Yhdysvallat on tukenut ja rakentanut Syyrian hallituksen vastaisia kapinallisjoukkoja kaataakseen al-Assadin hallituksen. Nyt se kokoaa ja johtaa kansainvälistä yhteenliittymää tuon prosessin tuloksena syntynyttä Isil-terroristiarmeijaa vastaan. Isil nauttii edelleenkin raakalaismaisista sotarikoksista ja laajoista kansainvälisistä tuomitsevista reaktioista huolimatta Persianlahden öljyvaltioiden, Yhdysvaltojen liittolaisten, tukea.

Kansainvälisellä yhteisöllä on tänä päivänä kolme pääasiallista terrorismin kasvusta johtuvaa turvallisuushaastetta, ja ne ovat Yhdysvallat, Yhdysvallat, Yhdysvallat. Tämä suurvalta on globaalin terrorismin tuki ja turva. Lähes kaikkien merkittävien terroristiliikkeiden synnyn taustalla toimii Yhdysvallat rahoittajana ja aseistajana.

Arvoisa herra puhemies! Ihan lopuksi muutama sana turvallisuustilanteesta.

Minusta on merkittävää, että suojelupoliisi niin avoimesti asetti epäilykset tähän operaatioon osallistumiselle ja korosti operaatioon liittyviä sisäisen turvallisuuden riskejä Suomessa ja merkittävää uhkatason nousua, varsinkin kun tiedetään, että Isilin joukkoihin on liittynyt myös suomalaisia vierastaistelijoita, jotka voimakkaasti samaistuvat liikkeen tavoitteisiin ja ideologiaan.

Arvoisa herra puhemies! Tässä on se alaston, tosiasiallinen tilanne, johon eduskunta on Suomea ja suomalaisia sotilaita sitomassa. Toivon sydämestäni, että ei tarvitse ilmoittautua sinkkiarkun kantajiksi, vaikka tältä osin minulla ja Mustajärvellä on puhdas omatunto.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Aamupäivällä kymmenen aikaan alkaneessa istunnossa käytiin rapsakka keskustelu tästä aiheesta, ja tässä nyt on mennyt vähän päälle 10 tuntia, että päästiin sitten tekemään nämä muutosesitykset, ja senpä vuoksi, kun on kuunnellut tuota keskustelua, niin ei ihan kaikkiin puheenvuoroihin, vaikka eduskunnassa periaatteessa rajoittamaton puheoikeus on, ole riittänyt myötätuntoa, varsinkin kun niitä puheita on pidetty ketjussa minuutin mittaisina pätkinä. Mutta se on eri asia.

Edustaja Yrttiaho on tässä kannanottoehdotuksessaan puuttunut aivan oleellisiin asioihin. Vaikka on hyvinkin todennäköistä, että me jäämme tässä äänestyksessä kahden, niin aivan samalla lailla kuin puolustuspoliittisen selonteon äänestyksessä saimme ja säilytimme puheoikeuden sille, että uskalsimme asettua valtavirtaa vastaan, ja sitten ihan muutaman viikon kuluttua, kun puolustusselonteko oli hyväksytty, selvisi se, mitä oli päätetty, ja aloitettiin keskustelu muun muassa Nato-isäntämaasopimuksesta, ja vieläkin moni kauhistelee, että mitä kaikkea se pitää sisällään, ja on hyvin kyseenalaista, onko se käsitelty edes juridisesti oikein.

Eli kannatan edustaja Yrttiahon tekemää kannanottoehdotusta.

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Irakin ja Levantin aluetta terrorisoi tällä hetkellä Daesh-järjestö, joka ei ole valtio vaan terroristijärjestö. Täällä on käyty keskustelua siitä, pitääkö meidän osallistua tähän Irakin koulutusoperaatioon, johon YK:n kutsulla ovat monet lähdössä mukaan.

Olen itse sitä mieltä, että me emme voi ummistaa silmiä Daeshin julmuuksilta, vaikka ehkä mukanaolo voi muuttaa turvallisuustilannetta myös koti-Suomessa. Se varmasti aiheuttaa uhkia myös itse koulutustehtävässä. Uhkiin täytyy varautua koulutusoperaatiossa mutta myös koti-Suomessa. Maan sisäinen turvallisuus on noussut esille valiokuntakäsittelyssä. Itse olen saanut tätä asiaa käsitellä sekä puolustusvaliokunnassa että ulkoasiainvaliokunnassa. On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa se, että tämä operaatio saattaa aiheuttaa turvallisuusuhkia myös koti-Suomessa.

Tälle hankkeelle, koulutusoperaatiolle, ollaan antamassa nyt ehdollinen kyllä-vastaus. Siinä on kaksi kohtaa: puhutaan omasuojasta ja voimankäytöstä ja tästä noottimenettelystä Suomen ja Irakin välillä, ja niissä pitää päästä sellaiseen ratkaisuun, esimerkiksi omasuojan osalta, että Puolustusvoimat voi ne hyväksyä. Jos näin ei ole, niin silloin sinne ei yhtään suomalaista naista ja miestä tulla lähettämään.

Mitkä sitten tässä operaatiossa ovat suurimmat uhat? Tämän pääkoulutuskeskuksen sijainti on vain noin 30—50 kilometriä Daeshin hallitsemista alueista, ja on eittämättä mahdollista, että tällä alueella voi tapahtua joitain iskuja, joko sen alueen ulkopuolelta taikka alueen sisällä. Alueen sisällä on myös ollut itsemurhaiskuja, itsemurhapommittajia, ja näihin pitää varautua. Mutta ehkä kuitenkin suurin uhka ja todennäköisin uhka on tienvarsipommit, jotka ovat tällä alueella erittäin kehittyneitä. Sen takia tämä omasuoja nousee tässä aivan olennaiseen rooliin, ja itse olin tässä lähetekeskustelussa ehkä kaikista kriittisin, vasenryhmän kanssa, siitä, että... Ehkä vasenryhmässä kriittisyys koski enempi sitä, että tänne ei periaatteellisesti pidä lähteä, ja oma kriittisyyteni liittyi tähän omasuojakysymykseen. Sen takia tänään debatissa nostin esille, että minun mielestäni on syytä pohtia, jos näissä kysymyksissä edetään niin, että koulutukseen lähdetään, että suomalaiskouluttajat toimisivat vain tässä pääkoulutuskeskuksessa eivätkä siirtyisi lainkaan sieltä näihin muihin koulutuskeskuksiin; olen ymmärtänyt, että näin esimerkiksi Saksa on tällä hetkellä tekemässä, ja meillä on puhuttu, että me osallistuisimme samalla tavalla kuin Saksa, ja toivottavasti se tarkoittaa myös tuota, ainakin siinä tilanteessa, että emme voisi käyttää oman standardin mukaisia panssaroituja autoja, jotka olisivat huomattavasti turvallisempia kuin tavalliset Land Cruiserit esimerkiksi tienvarsipommien kohdalla.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi haluan nostaa myös kriisinhallintaveteraaniohjelman tässä keskustelussa esille. Tämä on todennäköisesti minun viimeinen puheenvuoroni, toivottavasti vain tällä vaalikaudella, niin että saan jatkaa työtä, ja nostan yhden sydänasiani, kriisinhallintaveteraaniohjelman, lopuksi esille. Olen sitä pitänyt aktiivisesti esillä puolustusvaliokunnassa tämän koko nelivuotiskauden, mutta myös ulkoasiainvaliokunnassa, ja pidän tärkeänä sitä, että tässä edetään määrätietoisesti. Puolustusministeri Carl Haglund on tehnyt hyvää työtä kriisinhallintaveteraaniohjelman parissa. STM:n osuus ehkä osittain vielä on vajavainen, ja toivon että siinä toimitaan ja edetään niin kuin tässä valiokunnankin mietinnössä lopputulemana esille tuodaan.

Meidän kriisinhallintaveteraaniohjelman pitää olla sellainen, että se tunnustaa ja tunnistaa niin fyysiset vammat kuin myös psyykkiset vammat, ja niin kuin täällä tuli esille, tämäkin operaatio on sen oloinen, että sieltä saatetaan myös pahin mahdollinen uutinen jossain vaiheessa saada, ja silloin tämän järjestelmän pitää olla sellainen, että se ottaa huomioon myös perheenjäsenet. Näistä aika monella, jotka näihin operaatioihin ovat osallistuneet — seuraavaksi todennäköisesti Irakissa, aiemmin Afganistanissa ja monessa muussa — on lapsia. On kyse siis nuorista äideistä, nuorista isistä, ja silloin pitää olla järjestelmän sellainen, että Suomi kantaa vastuun niistä miehistä ja naisista ja heidän perheistään myös pahimman sattuessa.

Katri Komi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Isilin kasvava kontrolli ja silmitön julmuus rikkovat päivä toisensa jälkeen uutiskynnyksen myös meillä lännessä. Viime kesänä Isil valtasi salamasodassa Pohjois-Irakin suurimman kaupungin Mosulin ja levittäytyi etelään. Isilillä on hallussaan lähes Ison-Britannian kokoinen alue Syyriasta ja Irakista. Järjestön hallitsemilla alueilla Irakissa asuu noin 3,6 miljoonaa ihmistä, joista liki kaksi kolmasosaa on humanitaarisen avun tarpeessa. Niiden, joita Isil ei saa käännytetyksi, on mahdotonta elää näillä alueilla. Vaihtoehtona on parhaassa tapauksessa pakeneminen, muuten vankeus tai teloitus. Etninen puhdistus koskee kaikkia vähemmistöjä kristityistä iiamuslimeihin, ulkomaalaisista oman maan kansalaisiin.

Arvoisa puhemies! Ranskassa ja useissa arabimaissa käytössä oleva nimitys Isilistä on Daesh. Nimellä halutaan selkeyttää, ettei kyseessä ole valtio vaan terroristiryhmä. Silti kyseessä on monin tavoin valtiomainen vahva toimija. Isil esimerkiksi hankkii tuloja myymällä öljyä. Sen valtaamilla alueilla on paljon kriittistä infrastruktuuria, kuten patoja ja öljykenttiä. Kesällä voimakkaimman voittokulun aikaan Isiliä kuvattiin kaikkien aikojen rikkaimmaksi terroristijärjestöksi. Liittouma on kuitenkin kohdistanut pommituksia Isilin öljylaitoksiin, ja järjestön päivittäisten öljytulojen on The Economistin mukaan arvioitu pienentyneen kolmannekseen kesän luvuista. Myös öljyn maailmanmarkkinahinnan voimakas lasku on vaikuttanut tulojen vähenemiseen.

Isilin voittokulun hidastumiseen on merkittävästi vaikuttanut Yhdysvaltojen johtama liittouma, joka on ilmaiskuilla ja asetoimituksilla auttanut Irakin hallitusta, kurdeja ja iiataistelijoita valtaamaan takaisin Isilin hallussa olevia alueita. Tuki on tapahtunut Irakin hallituksen tuella ja luottamuksella. Viime viikkoina Isil on joutunut muun muassa vetäytymään Syyrian ja Turkin rajalla sijaitsevasta kurdikaupunki Kobanêsta — siitä on ehkä kuukauden verran. Vastaavanlaisia aluemenetyksiä Isil on kärsinyt myös Irakin ja Syyrian alueilla.

Arvoisa puhemies! Kansainvälisen yhteenliittymän osana on Yhdysvaltojen aloitteesta koottu maaryhmä, joka osallistuisi Irakin armeijan ja turvallisuusjoukkojen koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa Irakin kykyä toimia Isiliä vastaan ja palauttaa laillisen vallan kontrolli sekä tukea alueellisen turvallisuuden ja vakauden palauttamisessa.

Neljästä alueellisesta koulutuskeskuksesta Suomi olisi osallistumassa kurdialueen pääkaupunki Erbilissä sijaitsevan koulutuskeskuksen toimintaan. Tämän koulutustehtävän kokonaisvastuu olisi noin 400 sotilasta, joista suomalaisia enintään 50. Suomalainen joukko sisältäisi kouluttajaosaston peruskoulutuksen antamiseen Pohjois-Irakin peshmerga-joukoille, henkilöstöä koulutustoiminnan edellyttämiin tukitoimiin, esikuntaupseereja sekä kansallisen tukielementin.

Tähän asti Suomi on osallistunut antamalla alueelle humanitaarista apua. Lisäksi tuemme kehitysyhteistyöhankkeita. Ottaen huomioon Isilin harjoittaman radikalismin ja erittäin aggressiiviset levittäytymispyrkimykset on länsimaiden aseellinen väliintulo Irakiin ollut perusteltua. YK:n turvallisuusneuvosto on antanut päätöslauselman, jossa se on pyytänyt jäsenmaitaan ryhtymään kaikkiin mahdollisiin tarpeellisiin ja kansainvälisen oikeuden mukaisiin toimiin, joilla pystytään vastustamaan Isilin toimintaa. Tätä vasten Suomen osallistumisen lisääminen koulutuksen muodossa on perusteltua.

On kuitenkin tunnustettava ne vaaratekijät, joita tämäntyyppiseen operaatioon liittyy. Koulutustehtävissä oleviin suomalaisiin kohdistuvaan uhkaan on suhtauduttava vakavasti ja vaaratilanteisiin on varauduttava. Niiden minimoimiseksi on jo koulutusoperaation suunnitteluvaiheessa saatava tarpeelliset tiedot ja varmistuttava riittävästä turvallisuudesta — kuten mietinnössäkin todetaan — kuten kuljetuskaluston asianmukaisuudesta, ennen kuin lopullinen lähtöpäätös tehdään.

Arvoisa puhemies! Suomen osallistuminen koulutusyhteistyöhön Irakissa olisi linjassa myös hallituksen kansallisesta terrorismin torjunnan strategiasta antaman periaatepäätöksen kanssa. Ei ole syytä vähätellä Isilin saamaa kannatuksen sijaa myöskään Suomessa. Meiltä on lähtenyt ilmeisesti yli 60 tunnistettua henkilöä Syyriaan tai Irakiin, ja sieltä on myös palannut henkilöitä, jotka ovat olleet mukana taisteluissa tai ainakin voimakkaasti samaistuvat Isiliin. Tämä tuo meille osaltaan vastuuta liittyä Isilin vastaiseen yhteistyöhön. Samaan hengenvetoon on kuitenkin tunnustettava, että Suomen osallistumisella turvallisuussektorin koulutustoimintaan Irakissa saattaa osaltaan olla turvallisuusuhkaa kotimaassa lisäävä vaikutus. Tämä asia kytkeytyy kiinteästi toimiviin kotouttamiskäytänteisiin, kuten myös muslimiyhteisöjen rooliin radikaalin islamismin ehkäisemiseksi.

Myös länsimaiden on uskottava yhä koulutukseen ja panostettava siihen. Internetin ja vapaan tiedonvälityksen aikakaudella sivistyksen merkityksen käyrä on korostuva. Käytännönläheisen ja kiihkottoman kulttuurien tuntemuksen, demokratian, arvojen ja osallistumisen opetus on välttämätöntä. Se synnyttää tehokkaimmin kansainvälisesti valveutuneita ja yhteiskunnan maltilliseen kehittämiseen sitoutuneita sukupolvia, oli kyse sitten Suomesta, Hongkongista tai Irakista. Pitkän aikavälin taistelua terrorismia vastaan ei käydä sotatantereilla vaan kouluissa.

Arvoisa puhemies! Lopuksi on todettava, että sotilaallinen taistelu terroristeja vastaan on vaikeaa. Ilmaiskut ovat pelastaneet todennäköisesti ihmishenkiä ja estäneet Isilin nopean levittäytymisen. Yksin sotilaalliset keinot eivät kuitenkaan riitä tuhoamaan Isiliä. Kritiikkinä voikin esittää, että sillä välin, kun Yhdysvallat on budjetoinut Isilin vastaisiin sotilaallisiin toimiin vähintään 2,4 miljardia dollaria vuodessa, on presidentti Obama näyttänyt unohtaneen lupauksensa 2 miljardin dollarin maailmanlaajuisesta koulutusrahastosta. — Aika näyttää tulevan täyteen, joten otan ehkä toisen puheenvuoron

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

No, kyllä vähän saa ylittääkin, jos ei kauhean pitkälti.

Puhuja:

Selvä, kiitos puhemies. — Isilin kuten muidenkin terroristijärjestöjen suurin uhka ei sattumalta ole kirjaa lukeva tyttö. Jos länsi ei hyödynnä koulutuksen voimaa täysimittaisesti terrorismin kukistamisessa, terroristijärjestöt kyllä hyödyntävät koulutuksen mahdollisuudet. Jo nykyisellään ääri-islamismin rahoittajat investoivat ilmaista ruokaa ja stipendejä tarjoaviin, ideologiaansa edistäviin kouluihin köyhissä muslimimaissa. Oppilaita radikalisoidaan korostamalla kansanryhmien ja uskontojen välisiä eroja.

Ja aivan lopuksi vielä haluan korostaa sitä, että kun osallistumme nimenomaan Kurdistanissa sijaitsevassa Erbilissä toteutettavaan koulutukseen, niin haluamme tässäkin yhteydessä todeta, että tässä on kyse ainoastaan Isilin vastaisesta operaatiosta eikä muita signaaleja ole tarkoitus antaa. Voihan joku siellä tulkita, että se olisi jotenkin Suomen tukea Kurdistanin itsenäisyydelle.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Irakin koulutusoperaatioon osallistuminen Suomen kannalta on perusteltua. Itse lähtökohtaisesti en kannata sitä, että osallistumme toisten kriiseihin. Mutta tämä tilanne, mitä tällä hetkellä Irakin ja Syyrian alueella tapahtuu, on niin vakava, että me emme voi ummistaa silmiämme. (Jyrki Yrttiaho: Entäs Boko Haram?)

Jos Suomi ei osoita omaa osallistumishalukkuuttaan, me hiljaisesti hyväksymme tämän ihmisten mestaamisen, jota siellä tapahtuu, sulkemalla silmämme ja sydämemme. Meidän tulee ottaa vastuuta tässä maailmassa olevista globaaleista terrorismiuhista, ja tämä on yksi niistä.

Arvoisa puhemies! Helmikuun lopussa sain itsekin tämmöisen tekstiviestin, joka nyt on käännetty suomen kielelle. Tämä on englannin kielellä tullut, ja haluan sen lyhyen otteen lukea. "Radikaalit islamistit, Isis, ovat saaneet haltuunsa Qaragoshin, Irakin suurimman kristillisen kaupungin. Satoja lapsia, naisia ja miehiä mestataan. He pyytävät, että kristityt Kristuksen ruumiin osat rukoilisivat palavasti Irakissa kärsivien veljiensä, sisariensa ja heidän lapsiensa puolesta." — Tämä on todellista hätää, jota ihmiset kokevat sen johdosta, että länsivallat eivät ole ajoissa puuttuneet tähän tragediaan.

Yhdysvallat tekee oman osuutensa, ja jos Suomen osuudeksi jää vain koulutusoperaatio, niin se ei ole liikaa pyydetty.

Tästä ei ole montaa kuukautta aikaa, kun Irakin kurdialueen kenraalit vierailivat eduskunnassa. He tulivat tänne hattu ojossa pyytämään Suomelta apua. He eivät pyytäneet sotilaallista apua tällöin, vaan he pyysivät silloin näitä Puolustusvoimiemme varastossa olevia Pasi-panssarinkuljetusajoneuvoja. Heidän tarkoituksenaan olisi ollut suojella kyliä, jotka ovat etäällä kaupungeista. He sanoivat, että jos me emme saa niitä panssariajoneuvoja, niin silloin me emme pysty estämään Isis-joukkoja valtaamasta näitä kyliä.

Nyt myöhemmin, kun luen tällaisia tekstiviestejä, mitä lähetetään jopa Suomeen saakka, minua kaduttaa se, että meillä ei ollut uskallusta antaa niitä Pasi-kuljetusvaunuja heidän käyttöönsä. Me emme voi ummistaa silmiämme. Meillä on vastuu siitä, mitä me päätämme tässä eduskunnassa ja mitä hallituksemme on päättänyt. Jos me olisimme antaneet niitä kuljetusajoneuvoja, olisiko mahdollisesti tämä tekstiviesti jäänyt lähettämättä? Sitä emme tiedä.

Arvoisa puhemies! Se, mitä tulee tähän terrorismiuhkaan myös Suomessa, on huolestuttavaa. Ministeri Toivakka eilen Iltalehdessä mainitsi sen, että suojelupoliisin mukaan Suomessa on 300 henkilöä, joilla on kytköksiä terrorismiin tai radikaali-islamistiseen ideologiaan. Valtaosa heistä on maahanmuuttajia. Toivakka esittää heidän auttamisekseen sitä, että meidän täytyy maahanmuuttorahoja lisätä, ei ainakaan leikata. Leikkaaminen olisi turvallisuusuhka Suomelle. Ministeri Toivakan mukaan meidän täytyy panostaa entistä vahvemmin heidän kytkemiseensä suomalaiseen yhteiskuntaan. Hänen mukaansa meidän täytyy varmistaa, että viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet puuttua terrorismiuhkaan ja myös panostaa maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Olen samaa mieltä siitä, että meidän tulee antaa viranomaisille toimivaltuudet tutkia ja puuttua tähän terrorismiuhkaan. Toisaalta on hyvin vaikea olla samaa mieltä siitä, että määrärahoja lisäämällä me pystymme saamaan tällaiset henkilöt, joiden ideologia on tappamisessa ja terrorismissa, integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Arvoisa puhemies! Myös Isis-taistelujoukoista palanneet Suomeen tulleet islam-uskoiset henkilöt saavat osakseen enemmän ymmärtämystä kuin tuomiota tai nuhdetta. Mielestäni meillä tulisi Suomessa olla selkeä linja. Jos on vaikeuksia sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, jos on uhaksi suomalaiselle yhteiskunnalle, jos on valmius osallistua suomalaisen yhteiskunnan järjestyksen ja rauhan hajottamiseen, heidät tulisi silloin välittömästi karkottaa maasta.

Nyt kun tämä operaatio alkaa Irakissa mahdollisesti, jos tämä koulutusoperaatio alkaa, tuleeko tässä käymään niin, että nämä 300 ministeri Toivakan mainitsemaa henkilöä voivat aktivoitua Suomessa? Tämähän voi olla todella vakavaa silloin. Meidän tulisi nytten selkeästi ennalta ehkäistä mahdollista terrorismiuhkaa Suomessa ja poliisille antaa selkeät toimintaohjeet siitä, miten tähän tulisi varautua. Omasta mielestäni tällaiset henkilöt tulisi karkottaa maasta, jos he todellisuudessa suojelupoliisin mukaan ovat uhka suomalaiselle yhteiskunnalle.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Hämmästelen ja ihmettelen sitä logiikkaa, että miten käytetään tämä 15 miljoonaa, joka tähän operaatioon aiotaan hakata.

Itse käyttäisin sen yli 10 miljoonan pakolaisen elinolojen kohentamiseen ja turvallisuustilanteen parantamiseen. Ja uskon, että sillä olisi paljon parempaa käyttöä kuin se, että me viemme suomalaisia sotilaita kouluttamaan lisää tappajia tuolle alueelle. Me tiedämme, että terrorismi versoo nimenomaan laajasta pakolaisongelmasta myös muissa kriisikohteissa eri puolilla maailmaa.

Mutta halusin kiinnittää huomiota asiaan, joka tuli valiokuntakuulemisten yhteydessä esille ja herätti ihmetystä. Ennen kaikkea se, että kansainvälinen lehdistö tiesi jo varsin varhain sen, että "seitsemän maata on ilmaissut valmiutensa myydä aseita ja sotilasvarusteita Kurdistanille. Nämä maat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Kanada, Italia ja Suomi." Siis elokuun alkupuolella. Ja heti sen perään uutisoitiin: "Suomi on ilmaissut tukevansa Peshmergaa parhaansa mukaan sen taistelussa terrorismia vastaan..." Nämä ovat poliittista päätöksentekoa ennakoivia julkisia lausuntoja. Suomi on siis todellisuudessa vastannut "kyllä" jo paljon aiemmin, kuin mitä me täällä eduskunnassa olemme saaneet hankkeesta tietää.

Minulle vastattiin syyskuun loppupuolella puolustusvaliokunnassa ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön asiantuntijoiden suulla, että tällaista operaatiota ei suunnitella eikä Suomi ole sellaisessa mukana. Nyt on siis annettu hyvin varhain jo lupaus, vastattu "kyllä" Yhdysvalloille, ja sen jälkeen kudotaan sitten näitä perusteluja osallistumiselle.

Tässä on myöskin Suomen kansainvälistä kriisinhallintaa ja sen päätöksentekoprosessia koskeva selkeä linjamuutos. Siihen minä, hyvät edustajatoverit, haluaisin kiinnittää huomiota. Se on minusta huolestuttavaa.

James Hirvisaari /m11:

Arvoisa puhemies! Haluan vain mainita, että Suomen kelvoton maahanmuuttopolitiikka on ollut syynä siihen, että meilläkin on nyt noussut islamilaisen terrorismin uhka. Ja valitan sitä, että Suomen oikeusjärjestelmä on vainonnut niitä kriitikoita, jotka ovat asiasta jo ajat sitten varoittaneet, muiden muassa Jussi Halla-ahoa ja allekirjoittanutta.

Sitten puhutaan vierastaistelijoista. On muuten harvinaisen vastenmielinen nimitys niille raakalaisille. Mielestäni sellaiset demonit eivät ansaitse minkäänlaista sotasankarin kunnioitusta. Ei se ole edes sotaa vaan karmeaa terrorismia. Suomessa kainostellaan, mutta esimerkiksi Hollannin pääministeri sanoi rohkeasti juuri hirviömäisen pahuuden edessä hitustakaan nöyristelemättä, että noiden vierastaistelijoiden on parempi joutua teurastetuiksi kuin palata Hollantiin. Mielestäni hyvin sanottu, mutta vieraskorea Suomi alistuu ja vaikenee raakuuden edessä ja korkeintaan pyytelee anteeksi.

Arvoisa puhemies! Minä luulen, että tulen kannattamaan edustaja Yrttiahon esitystä äänestysnapillani.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Me vasenryhmässä olemme aina korostaneet, kuten myöskin tässä Syyrian konfliktissa, että avaimet tuon konfliktin ratkaisemisessa ovat suurvalloilla, joiden on jatkettava kansainvälistä vuoropuhelua ja ratkaisujen etsintää.

Osoituksena vahvasta epäluulon ilmapiiristä on muun muassa Venäjän esittämä epäily Yhdysvaltojen pyrkimyksestä palauttaa pysyvä läsnäolo Pohjois-Irakin kurdialueelle ja muodostaa tukikohta Syyrian konfliktiin sekaantumiselle ja Iranin, Irakin ja Syyrian kontrolloinnille. Kannattaa muistaa, että Irakin kurdialueella toimivat maailman suurimmat öljyalan yritykset Exxon, Chevron, Total ja Gazprom Neft. Turkilla on kurdien autonomisen itsehallinnon kanssa 50 vuoden energia-alan sopimus, ja Israel on tärkeimpiä alueen öljyn ja kaasun ostajia.

Olen tietenkin kurdien vahvistuvan itsenäisyystahdon ja kasvavan yhtenäisyyden kannalla. Kurdit ja kurdikansat ovat sen ansainneet. Mutta pelkään sitä, että tässä ulkopuolisten vahvan sekaantumisen johdosta myös kurdikansan osat tulevat vedetyiksi pitkään valtataisteluun ja siitä syntyy epävakautta lisäävä tekijä pitkäksi aikaa, vuosikymmeniksi, sen lisäksi, että alueella varmuudella taistellaan ja alueella on varmuudella miljoonia pakolaisia.

Keskustelu päättyi.