Täysistunnon pöytäkirja 18/2008 vp

PTK 18/2008 vp

18. TIISTAINA 4. MAALISKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

 

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran, että kun tämä asia oli ensimmäisessä käsittelyssä, niin ilahduin ja ed. Pulliainen ilahtui, varmaan siitä, että tästä asiasta tuli hyvinkin pitkä keskustelu, koska ed. Pulliainen korosti tämän asian tärkeellisyyttä, sitä, kuinka tärkeätä tämä on koko Suomelle monessa mielessä. Nyt ihmettelen sitten, että kun tämä on toisessa käsittelyssä tässä, niin tänne ei ole ketään enää vaivautunut paikalle, puhumattakaan, että uudet edustajat olisivat, jotka ovat tajunneet, kuinka arvokas ja tärkeä asia tämä on koko Suomen kannalta. Täytyy vaan ihmetellä tämän nykyeduskunnan puhujakäytäntöjä sen verran.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Huoltovarmuus ja puolustustalous, nämä ovat perusasioita. Toivonkin, että viime kerralla asiasta ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käyty keskustelu on antamassa suuntaviivoja sille, että näistä asioista me emme tingi, koska on entistä tärkeämpää, että meillä on omavara, vieraanvara ja jäämisenvara kaikissa asioissa, mitä elämässä tarvitaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​